Ανακάμπτει η Olympic Catering

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση της Olympic Catering στις οποίες εμφανίζει κύκλο εργασιών κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση (2016),  ύψους  30 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας, κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε κέρδη  5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών το 2015  εμφανίζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σχετικά με τον τομέα της εστίασης που αφορά τη δραστηριότητα των κυλικείων σε αεροδρόμια της χώρας στα οποία η Olympic Catering έχει παρουσία, αναμένεται για τη χρήση 2017 περαιτέρω βελτίωση του κύκλου εργασιών, από την αναμενόμενη αύξηση αφίξεων ξένων τουριστών.

Παράλληλα, στις αρχές του 2017 υπογράφηκε για τα περιφερειακά αεροδρόμια, στα οποία η Εταιρεία είχε παρουσία, νέα σύμβαση μίσθωσης χώρων εστίασης με τη Fraport Greece, η οποία αποτελεί το νέο διαχειριστή των εν λόγω αεροδρομίων μετά την παραχώρησή τους από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Όπως αναφέρουν συγκεκριμένα οι καταστάσεις της εταιρείας, «εντός της χρήσης 2017 αναμένεται να βελτιωθεί η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, συνεπεία της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων. Εκτιμάται ότι οι ζημιές θα περιοριστούν σε σημαντικό βαθμό και η Εταιρεία θα έχει θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Βασική προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι η ύπαρξη ενός σταθερού οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος».

You might also like