Αυστηρότερους ελέγχους στο κρέας ζητά η Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα και προώθησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υπογραφή και εφαρμογή μια νέα νομοθεσία για τον έλεγχο της διακίνησης κρέατος στο εσωτερικό της Ένωσης. Στόχος είναι αποφευχθεί ένα νέο διατροφικό σκάνδαλο όπως εκείνο με το αλογίσιο κρέας (τέσσερα χρόνια πριν).

 

Η νέα νομοθεσία έχει ήδη εγκριθεί από 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., έχει ως στόχο να βελτιώσει την ανιχνευσιμότητα των τροφίμων, την καταπολέμηση της απάτης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην τροφική αλυσίδα και σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν από το τέλος του 2019.

Η νομοθεσία ‘αναθέτει’ μεγαλύτερες ευθύνες στα εθνικά κράτη τα οποία θα μπορούν – και θα υποχρεούνται πλέον- να πραγματοποιούν περισσότερους και πιο αυστηρούς αιφνιδιαστικούς ελέγχους κι αυτό είναι κάτι που επιθυμούσαν διακαώς αρκετοί σκεπτικιστές ευρωβουλευτές.

You might also like