ΣΕΒΤ: ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές προκλήσεις

Θέση του Συνδέσμου για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Στον 21ο αιώνα η νέα παγκόσμια πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος των τροφίμων αφορά στη διατροφική επάρκεια που συνδέεται άμεσα με τη μείωση των διαθέσιμων πόρων σε νερό και ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και την αύξηση του πληθυσμού.

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών (ΣΕΒΤ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος,υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ότι στρατηγική επιλογή του ΣΕΒΤ και της βιομηχανίας τροφίμων, αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη η οποία βασίζεται στην κοινωνική συνοχή και στον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Η βιομηχανία τροφίμων με τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειές της διαμορφώνει και υλοποιεί μια μακροχρόνια περιβαλλοντική στρατηγική για την κλιματική αλλαγή με την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, την πρόληψη της σπατάλης του νερού και των τροφίμων και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο αφενός τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της και αφετέρου την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της μέσα από την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ υλοποιεί μια σειρά δράσεων με σημαντικότερες τις ακόλουθες:

  • Συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας με στόχο την επεξεργασία και αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν στη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών & την ανάδειξη πράσινων τεχνολογιών για τον Κλάδο.
  • Συμμετοχή στα ευρωπαϊκά έργα LIFE FOODPRINT & PEFMED.

Συγκεκριμένα, το έργο LIFE FOODPRINT, το οποίο ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2018, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός χρήσιμου εργαλείου για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων διατροφής και μια Εθνική Στρατηγική για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων. Τα σημαντικά αποτελέσματα του έργου και οι εφαρμογές τους από τη βιομηχανία τροφίμων θα παρουσιασθούν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις.

Κεντρική φωτογραφία: καταρράκτης στην Κροατία. Πηγή: CC0 Public Domain.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ευάγγελος Καλούσης, σημειώνει:

«Σήμερα που οι εξελίξεις στον κλάδο μας κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, σεβόμενη το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, διατηρώντας την ανταγωνιστική θέση της και καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού που αυξάνεται διαρκώς».

You might also like