Κρίση στην Διεπαγγελματική Κρέατος- έφυγαν και οι έμποροι

Η Γενική συνέλευση των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπορικών Αντιπροσώπων Κρέατος, η οποία αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος από το 2013, και συνεισέφερε δια των μελών της, με ενεργό συμμετοχή στην επίτευξη των καταστατικών της σκοπών, αποφάσισε την αποχώρησή της από την ΕΔΟΚ, για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους, διότι κατά την άποψή της άπτονται θεμάτων θεσμικής λειτουργίας  και  οικονομικής φύσεως ως προς την εκτέλεση του προγράμματος “Meet the Lamb”.

 

Η ανακοίνωση των εμπόρων αναφέρει τα εξής:

“Συγκεκριμένα η αποχώρηση δυο σημαντικών μελών της ΕΔΟΚ, με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση στους κλάδους τους, δημιούργησε ένα τετελεσμένο αποτέλεσμα με την υπερεκπροσώπηση ενός εκ των πέντε κλάδων δραστηριότητας στον χώρο του κρέατος, δηλαδή της εγχώριας παραγωγής. Με την πιθανή διεύρυνσή της με νέα μέλη αποκλειστικά από τον τομέα της εγχώριας παραγωγής, η ΕΔΟΚ κάνει πλέον μια στροφή καθαρά προς την προώθηση του εγχώριου κρέατος, κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τις αρχικές δεσμεύσεις κατά την ίδρυση της Διεπαγγελματικής, τους στόχους και το όραμα με το οποίο συνυπογράψαμε την ίδρυσή της.

 Επιπλέον, η ΕΔΟΚ έχει αναλάβει να υλοποιήσει το πρόγραμμα “Meet the Lamb”, συγχρηματοδοτούμενο από πόρους εθνικούς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υποχρεωτική την ιδία συμμετοχή, η οποία δεν είχε ξεκάθαρα εξασφαλιστεί από την αρχή. Το θέμα της ιδίας συμμετοχής της ΕΔΟΚ ως προς τη συνέχεια του προγράμματος “Meet the Lamb” και την εκπλήρωση όλων των μελλοντικών συμβατικών υποχρεώσεων της Διεπαγγελματικής, κατά την άποψη μας, δημιουργεί πρόδηλη οικονομική δυσκολία και αυξημένο ρίσκο ως προς την ολοκλήρωση του.

 Οι εξαιρετικά σημαντικοί αυτοί λόγοι, και ειδικά το γεγονός ότι η εγχώρια παραγωγή υπερεκπροσωπείται σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς εκπροσώπησης του κρέατος όπως η εισαγωγή, εμπορία, μεταποίηση και λιανική πώληση οι οποίοι είναι πλέον οι μεγάλοι απόντες, οδήγησαν τη γενική συνέλευση στη λήψη της απόφασης για αποχώρηση από την ΕΔΟΚ”.

You might also like