Συμμετοχή της Megas Yeeros στο Food Safety Conference 2018

Η  Megas Yeeros συμμετείχε στο «4ο Food Safety Conference 2018»  που διοργάνωσε η εταιρεία Boussias Communications, την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Η Κορίνα Μουμτζίδου, Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότητας της Μegas Yeeros, παρουσίασε τα αποτελέσματα Ερευνητικής Εργασίας, που χρηματοδότησε εξ’ ολοκλήρου η Megas Yeeros, με Θέμα «Γύρος- Δυνητικοί κίνδυνοι. Μέτρα για την ασφαλή διαχείριση του»,  όπου ανέλυσε τη συμπεριφορά του υπερψυγμένου γύρου σε σύγκριση με τον νωπό. Μέσα από πειράματα, δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις, η Κ. Μουμτζίδου παρουσίασε τα συμπεράσματα της έρευνας που αποδεικνύουν ότι ο υπερψυγμένος γύρος προσφέρει υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι του νωπού.

Όπως εξήγησε στην ομιλία της, ο υπερψυγμένος γύρος δεν επιτρέπει,  λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της έψησής του, την ανάπτυξη μικροβίων στο εσωτερικό του. Αντίθετα, ο νωπός γύρος παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασίες που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στα εσωτερικά του στρώματα.

 

You might also like