Συστάθηκε το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος

Μια πρωτοβουλία του ΔΣΕΒΕΚ

Στην σύσταση Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος (Ι.Π.Κ.), το οποίο φιλοδοξεί να ενώσει την επιστήμη (ακαδημαϊκούς τεχνικούς συμβούλους, εμπειρογνώμονες κλπ.), τους κρατικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου επεξεργασίας κρέατος, να λειτουργεί ως κέντρο δια βίου μάθησης καθώς και ως κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής παρακολούθησης των κλαδικών θεμάτων προχώρησε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Κρέατος (ΣΕΒΕΚ).

 

Όπως τονίσθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Εμμανουήλ Δομαζάκη, «έχει αναγνωρισθεί από όλους τους εμπλεκόμενους με τον τομέα κρέατος η αναγκαιότητα συνεργασίας της επιστημονικής – ακαδημαϊκής κοινότητας, των ελεγκτικών φορέων του κράτους, των επιστημόνων από τους χώρους παραγωγής καθώς και των στελεχών των επιχειρήσεων παρασκευής προϊόντων κρέατος».

Η συνεργασία και οι συνέργειες των διαφορετικών φυσικών προσώπων που απαρτίζουν τις εν λόγω Ομάδες επιστημόνων, με τον διεπιστημονικό και διεπαγγελματικό τους χαρακτήρας, αποτελούν παράλληλα βασική καινοτομία και αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, είτε σε επίπεδο επιστήμης και τεχνολογίας, είτε στο επίπεδο της αγοράς και του διεθνούς ανταγωνισμού. Με βάση τα ανωτέρω, στο Ι.Π.Κ. είναι ευπρόσδεκτοι να ενταχθούν, χωρίς ουδεμία οικονομική τους υποχρέωση, όλοι όσοι ασχολούνται με τα προϊόντα κρέατος και επιθυμούν να συμβάλουν στην ανάπτυξή τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ: INSTITUTE PROFILE


Για επιπρόσθετη διευκρίνιση και για ενδιαφέρον εγγραφής στο ΙΠΚ, αρμόδια είναι Κατερίνα Στασινοπούλου, [email protected]  τηλ. 210 3257237.

You might also like