Μεταπτυχιακό για τη βιομηχανία τροφίμων στο Γεωπονικό

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας’ καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Τ.Κ. 118 55, τηλ./Fax: 2105294776 Ε-mail: [email protected]) αίτηση συμμετοχής και τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

Το εν λόγω Πρόγραμμα 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας (πλήρους ή μερικής φοίτησης) λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας.

Το Πρόγραμμα προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών, που καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και ισοδυναμούν με μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα. Τα κριτήρια με σειρά προτεραιότητας είναι η ακαδημαϊκή επίδοση και η οικονομική κατάσταση.

Επίσης, μετά το τέλος κάθε εξαμήνου μαθημάτων το Πρόγραμμα επιβραβεύει τον/την καλύτερο/η φοιτητή/τρια με ένα ποσό (μερική απαλλαγή από δίδακτρα) το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις.

Α΄ φάση (για την πλήρωση 40 θέσεων)

Αιτήσεις: έως 06/09/2018

Συνεντεύξεις: 10/09/2018 και 11/09/2018

Αποτελέσματα: 13/09/2019 ακολουθούμενα από εγγραφές των επιτυχόντων.

Β΄ φάση (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)

Αιτήσεις: έως 21/09/2018

Συνεντεύξεις: 25/09/2018 και 26/09/2018

Αποτελέσματα: 27/09/2017 ακολουθούμενα από εγγραφές των επιτυχόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία  του ΠΜΣ, κα. Γεωργία Παπαϊωάννου, Ιερά Οδός 75, 118 55  Βοτανικός- Αθήνα, Τηλ./fax 210 5294776,  E-mail: [email protected], και ιστοσελίδα: www.mba.aua.gr.

You might also like