Σημαντική ημερίδα της ΕΔΟΚ για τους ελέγχους

Πλήθος επαγγελματιών παραβρέθηκε για να ενημερωθεί από τους ειδικούς

Άκρως επιτυχημένη ήταν η επιμορφωτική ημερίδα που διοργάνωσε την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) στην Αίγλη του Ζαππείου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Κανονισμό επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 2017/625.

 

Η πολύ μεγάλη προσέλευση  κυρίως κτηνιάτρων,  άλλων γεωτεχνικών και επαγγελματιών του κλάδου,  αναδεικνύει το ενδιαφέρον αλλά και την ανάγκη που υπάρχει για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις που οδηγούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Τομέα του κρέατος, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΔΟΚ.

Όπως τόνισε  στον χαιρετισμό του προς του συμμετέχοντες ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ, Λευτέρης Γίτσας, «Ένας από τους βασικούς σκοπούς της ΕΔΟΚ είναι  να βοηθήσει ώστε  ο Τομέας του κρέατος να αποτελέσει πραγματικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και ‘κεφάλαιο’ για τη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΔΟΚ συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους, καταγράφει τις τάσεις, αναγνωρίζει τις προκλήσεις, διακρίνει τις προοπτικές και στοχεύει να συμβάλλει ώστε οι επαγγελματίες όλων των κλάδων του κρέατος να αποκτούν τα απαιτούμενα γνωστικά εργαλεία για την υλοποίηση του έργου τους. Ανάμεσα στις ουσιαστικότερες αρμοδιότητες που έχει η ΕΔΟΚ με τον θεσμικό της ρόλο ως συνομιλητή των αρμόδιων Αρχών και του Υπουργείου είναι επίσης η διάχυση της γνώσης προς κάθε κατεύθυνση, και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται αυτή η ημερίδα, με αντικείμενο τις αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία και πως θα γίνει η μετάβαση στο νέο καθεστώς».

Συντονιστής των εργασιών της ημερίδας ήταν ο Θωμάς Αλεξανδρόπουλος, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, ο οποίος τόνισε πως  «η πληθώρα νομοθεσίας που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές ότι, αφενός τα αντικείμενα διευρύνονται και  αφετέρου ότι  το προσωπικό που βαίνει διαρκώς μειούμενο επιφορτίζεται με  πάρα πολλές  δράσεις που πρέπει να γίνουν. Μετά την έξοδο από το μνημόνιο αρχίζει να θεραπεύεται αυτό το πρόβλημα, όπως έδειξε η άμεση πρόσληψη 46 Κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση της πανώλης των χοίρων και η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 171 εποχιακούς γεωτεχνικούς υπαλλήλους. Έχουμε τρόπους για να εφαρμόσουμε όσα προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και θα το πράξουμε».

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ, Λευτέρης Γίτσας, στο βήμα της εκδήλωσης για τους ελέγχους, στο Ζάππειο

 

Η Παναγιώτα Παπαδάκη, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, η οποία πρωτοστάτησε στην οργάνωση  της επιμορφωτικής ημερίδας, εξήγησε τις βασικές αρχές του Κανονισμού 2017/625, υπογραμμίζονται ότι καθορίζει επακριβώς τον τρόπο που θα διεξάγονται οι επίσημοι έλεγχοι για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από τον γενικό Κανονισμό 178/2002, ενώ μεγάλο μέρος του, περισσότερο από το μισό, αφορά τις εισαγωγές. Στη συνέχεια η κα Παπαδάκη εξήγησε το ανανεωμένο πρόγραμμα για τον υπολογισμό ανάλυσης της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού. Ενημέρωσε, δε, το ακροατήριο ότι η σχετική ΚΥΑ και για τους έκτακτους ελέγχους βρίσκεται στο στάδιο της νομικής επεξεργασίας και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Για τον ρόλο και τη σημασία σχετικά με την ευθύνη και εποπτεία του επίσημου Κτηνιάτρου στους ελέγχους στα σφαγεία υπό τον νέο Κανονισμό μίλησε η Ανθή Λάγιου, κτηνίατρος στο Τμήμα Σφαγείων της Κτηνιατρικής Διεύθυνσης του ΥπΑΑΤ,  εξηγώντας τι ακριβώς συνεπάγεται η διεξαγωγή ελέγχων, «υπό την ευθύνη του επίσημου Κτηνιάτρου» και «υπό την εποπτεία του επίσημου Κτηνιάτρου» και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να βοηθά το προσωπικό των σφαγείων.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, έδωσε το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από τον Απρίλιο του 2017, για όσες ξεκινούν τώρα και όσες πρόκειται να εφαρμοστούν το 2022.

Για τις αλλαγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα εμπορικά πρότυπα μίλησε η Χρυσούλα Παπαδημητρίου, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥπΑΑΤ, αναφέροντας ότι τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί πρότυπα εμπορίας  μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνο εάν ικανοποιούν τα εν λόγω πρότυπα. Πρόσθεσε δε, ότι ο νέος Κανονισμός θα εφαρμόζεται στους ελέγχους που διενεργούνται με στόχο τον εντοπισμό ενδεχόμενων δόλιων ή παραπλανητικών πρακτικών που περιλαμβάνουν πρότυπα εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Ο Καθηγητής Ανδρέας Γεωργούδης, γενικός διευθυντής της ΕΔΟΚ, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Tομέα του κρέατος για την προσαρμογή του στις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) και στις απαιτήσεις του Kανονισμού 2017/625.

 

Για το Δίκτυο Προειδοποίησης και Συνεργασίας RASFF (κινδύνων) AAC (διοικητικής συνεργασίας) και FFN (καταπολέμησης της απάτης στα τρόφιμα) μίλησε η Χαρ. Καραμολέγκου συνεπικουρούμενη από τον Δρ Κων/νο Μπαρμπέρη από τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών του ΕΦΕΤ, εξηγώντας τη δημιουργία μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους  για την ενοποιημένη λειτουργία των μηχανισμών και των εργαλείων ελέγχων.

Η Διονυσία Μίντζα, προϊσταμένη Τμήματος Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, ανέλυσε τις αλλαγές στη νομοθεσία στον τομέα των αλιευμάτων και των λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης, τονίζοντας ότι ο νέος Κανονισμός έχει πρόσθετες απαιτήσεις για επίσημους ελέγχους.

Ο Καθηγητής Ανδρέας Γεωργούδης, γενικός διευθυντής της ΕΔΟΚ, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Tομέα του κρέατος για την προσαρμογή του στις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) και στις απαιτήσεις του Kανονισμού 2017/625, αναδεικνύοντας τα σημεία όπου απαιτούνται ακόμα διευκρινίσεις και κινητοποίηση από πλευράς των επαγγελματιών του τομέα του κρέατος σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας,  από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Ενημέρωσε, τους συμμετέχοντες  για την πρωτοβουλία δημιουργίας της δικτυακής πύλης MeatTheFacts, η οποία προέρχεται από ευρωπαϊκές οργανώσεις του τομέα, όπως η UECBV, μέλος της οποίας είναι η ΕΔΟΚ, και η COPA_COGECA, που στοχεύουν στην πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού για τις ευρύτερες συνέπειες της δαιμονοποίησης της παραγωγής και  κατανάλωσης του κρέατος που θα οδηγήσει στον αφανισμό της κτηνοτροφίας. Τόνισε επίσης την ανάγκη της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών στη χώρα μας ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που θα δώσουν τη δυνατότητα υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα και την εποικοδομητική συμβολή του στην επικείμενη συζήτηση στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Για τις αλλαγές στις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης μίλησε η Εύη Χατζηγιαννάκου, από το Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, η οποία επεσήμανε ότι σήμερα εκδίδονται 208 επίσημα πιστοποιητικά ή επίσημες βεβαιώσεις που καλύπτονται από  37 νομικές πράξεις. Με τον νέο Κανονισμό απλουστεύεται το νομικό πλαίσιο και μειώνεται ο αριθμός των πιστοποιητικών(από 37 νομικές πράξεις παραμένουν μόνο 3 εκτελεστικές πράξεις)

Ο Νικόλαος Ντάνος, προϊστάμενος του Τμήματος Επισήμανσης Τροφίμων και Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτών του ΕΦΕΤ, αναφέρθηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ενδεικτικά τόνισε ότι με τον νέο Κανονισμό, πλέον, στην περίπτωση ζώων και αγαθών που πωλούνται με μεθόδους εξ αποστάσεως επικοινωνίας, μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς επίσημου ελέγχου δείγματα που παραγγέλλουν οι αρμόδιες αρχές από τους υπευθύνους επιχειρήσεων χωρίς αυτές να δηλώσουν την ταυτότητά τους.


Όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών του συνεδρίου είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΟΚ και μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΚ https://edokhellas.com. 

You might also like