Επιστημονική συνεδρία της ΚΕΟΣΟΕ για την αμπελουργία

Με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του ΓΠΑ και Αμπελουργίας του ΑΠΘ

Η άμεση εκκίνηση της διαδικασίας της ταυτοποίησης των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου με σκοπό τη σωτηρία και ανάδειξη του ποικιλιακού πλούτου της χώρας και ταυτόχρονα της παραγωγής γνήσιου και υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για την περαιτέρω βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών οίνων, ήταν το κυρίαρχο ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκε η επιστημονική συνεδρία που οργάνωσαν κάτω από την αιγίδα του ΥπΑΑΤ η ΚΕΟΣΟΕ και τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του ΓΠΑ και Αμπελουργίας του ΑΠΘ, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στην Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του ΓΠΑ.

 

Όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς, που παραβρέθηκαν στη συνάντηση, παραγωγοί, αμπελουργοί και οινοποιοί (ΚΕΟΣΟΕ,   ΣΑΣΟΕΕ, ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, Ιδιώτες Οινοποιοί), γεωπόνοι, φυτωριούχοι  (ΣΕΦΑΑ, VITRO ΕΛΛΑΣ), πανεπιστημιακοί, επιστήμονες και ερευνητές, μετά από μία υψηλού επιπέδου επιστημονική συζήτηση,  κατέληξαν ομόφωνα στα παρακάτω συμπεράσματα:

  1. Η ταυτοποίηση των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου με την αμπελογραφική περιγραφή και τους μοριακούς δείκτες αποτελεί πρώτης προτεραιότητας θέμα της ελληνικής αμπελουργίας και αναγκαία προϋπόθεση για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού (που αποτελεί πάγιο αίτημα των Ελλήνων αμπελουργών), και την υλοποίηση προγραμμάτων κλωνικής επιλογής.
  2. Το σχέδιο Υ.Α. για την κλωνική επιλογή, με την υπάρχουσα μορφή, μόνο προβλήματα και σύγχυση θα προκαλέσει στην ταυτότητα των ελληνικών ποικιλιών και κατ’ επέκταση  στην ελληνική αμπελουργία γιατί

α.  δεν καθορίζει με σαφήνεια  τον αριθμό, τη διάρκεια και κυρίως την μεθοδολογία των  σταδίων ενός πρωτόκολλου κλωνικής επιλογής, προσαρμοσμένου στις συνθήκες του ελληνικού αμπελώνα

β.  δεν καθορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις εγκατάστασης και τις διαδικασίες του συγκριτικού πειραματικού αμπελώνα, που αποτελεί και το πιο σημαντικό στάδιο του πρωτόκολλου της κλωνικής επιλογής, για την πιστοποίηση των αγρονομικών /τεχνολογικών χαρακτηριστικών, για τα οποία γίνεται η κλωνική  επιλογή.

γ.  η απόδοση (μετάφραση) των όρων και εννοιών δεν είναι αμπελουργικά δόκιμη

δ.  δεν γίνεται η αναγκαία διάκριση μεταξύ των κλώνων μιας πολυκλωνικής ποικιλίας που υπάρχουν στη φύση (χωρίς την παρέμβαση ανθρώπου) και των επιλεγμένων κλώνων, που είναι το αποτέλεσμα της κλωνικής επιλογής, όπως σαφώς καθορίζεται από τον O.I.V (2017), θέτοντας σε αμφισβήτηση την ταυτότητα και τη νομιμότητα των κλώνων των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, από την, για πρώτη φορά, εφαρμογή της κλωνικής επιλογής στον ελληνικό αμπελώνα.

  1. Η αναλυτική και συγκριτική μελέτη των εν ισχύει πρωτοκόλλων κλωνικής επιλογής (όπως καταγράφηκαν στα Πρακτικά της Επιστημονικής Συνεδρίας) στην Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία και εκείνου του O.I.V (2017), απέδειξε ότι  σε κανένα από αυτά δεν προβλέπεται η εγγραφή /έγκριση  του υποψήφιου «πρώτου» κλώνου στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών μόνο με τα κριτήρια της ταυτότητας και της φυτοϋγείας (όπως αναφέρεται στην «κατά παρέκκλιση» διάταξη 5.5 του σχεδίου της Υ.Α.).  Αντίθετα σαφώς ορίζεται ότι προϋπόθεση για  εγγραφή/έγκριση είναι να πληρούνται και τα τρία κριτήρια, ήτοι: α) της ταυτότητας,  β) των αγρονομικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών  και γ) της κατάστασης φυτοϋγείας. Ο έλεγχος των υποχρεωτικών αυτών κριτηρίων βασίζεται στα αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά  που περιέχονται  στον φάκελο.
  2. Τέλος, προτείνεται η σύσταση Εθνικού Επιστημονικού Συμβουλίου Αμπελουργίας, η ανασύσταση του Ινστιτούτου Αμπέλου και η δημιουργία Εθνικής Αμπελογραφικής Συλλογής.

Μετά από τα παραπάνω η ΚΕΟΣΟΕ  καλεί τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να λάβει υπόψιν τα προαναφερθέντα συμπεράσματα, ώστε να μην διακυβευθεί το μέλλον και η ανάπτυξη της ελληνικής αμπελουργίας και να εξασφαλισθεί στον Έλληνα αμπελουργό, το φυτωριακό υλικό που θα του διασφαλίσει με τη σειρά του εγγυημένα  το εισόδημά του.


Βασικοί εισηγητές στην Επιστημονική Συνεδρία ήταν ο Νικόλαος Νικολάου (Καθηγητής ΑΠΘ), η Κατερίνα Μπινιάρη (Επικ. Καθηγήτρια ΓΠΑ) και ο Μανόλης Ν. Σταυρακάκης (Ομότιμος Καθηγητής ΓΠΑ). Παρεμβάσεις έκαναν η Ελευθερία Ζιώζου (Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ), η Ελένη Χρυσικοπούλου (Εκπρόσωπος ΚΕΟΣΟΕ στον OIV), ο Νικόλαος Δάλπης (Γεωπόνος – VITRO ΕΛΛΑΣ), ο Χαράλαμπος Μαρινάκης (Φυτωριούχος – Τεχνολόγος Γεωπόνος Συνδέσμου Ελληνικών Φυτωρίων Αντιφυλλοξηρικής Αμπέλου) και ο Σταμάτης Γεωργάκης (Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κορωπίου).

You might also like