Καλλάς Παπαδόπουλος: Νέα επένδυση στα Οινόφυτα

Μονάδα αποθήκευσης και διανομής ελεγχόμενης θερμοκρασίας στα Οινόφυτα

Η εταιρεία Καλλάς Παπαδόπουλος  με ιστορία 50  χρόνων στη βιομηχανία τροφίμων , στη μαζική εστίαση και σε αλυσίδες  supermarket, επενδύει σε μια νέα, υπερσύγχρονη μονάδα αποθήκευσης και διανομής ελεγχόμενης θερμοκρασίας στα Οινόφυτα.

 

Οι νέες εγκαταστάσεις, με συνολική έκταση 14.000 τ.μ., διαθέτουν άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό με αυτοματοποιημένο σύστημα διαλογής, καλύπτοντας 17 καταψύξεις υψηλών προδιαγραφών, 16.000 παλετοθέσεις και 18 ράμπες φορτοεκφόρτωσης. Η παραπάνω επένδυση της εταιρείας, ενδυναμώνει το ήδη εκτεταμένο δίκτυο της Καλλάς Παπαδόπουλος σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

You might also like