Νέες, χαλαρότερες ρυθμίσεις στην εστίαση

Περισσότεροι πελάτες ανά τραπέζι, χωρίς μάσκα στα εμπορικά κέντρα

Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δ1α/ΓΠ.οικ.42887/2020) με την οποία ρυθμίζονται εκ νέου και στο πιο …χαλαρό, τα μέτρα προστασίας στους χώρους μαζικής εστίασης.

 

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, εντός των εμπορικών κέντρων οι επισκέπτες- καταναλωτές, δεν θα είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα, παραμένει όμως υποχρεωτική για τους εργαζόμενους στα καταστήματα που βρίσκονται εντός των εμπορικών και, φυσικά, για τους εργαζόμενους στην εστίασης εντός των εμπορικών.

Ταυτόχρονα καταργείται το μέτρο της ανώτατης παρουσίας στο τραπέζι μέχρι έξι άτομα. Την ίδια στιγμή διατηρείται ο μέγιστος αριθμός πελατών και σε ισχύ παραμένουν οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται τόσο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και στα εμπορικά καταστήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι εστιάτορες μπορούν πλέον να φιλοξενούν μεγαλύτερες παρέες.

Όπως αναφέρεται σχετικά, «Σε όλους τους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με ΚΑΔ 56.30 απαγορεύεται η χρήση των μπαρ ως χώρου παραμονής και εξυπηρέτησης των πελατών, εξαιρουμένων των καταστημάτων εμβαδού μικρότερου των εξήντα (60) τ.μ., τα οποία δεν έχουν καθίσματα και έχουν μόνο μπάρα και στα οποία επιτρέπεται α) η χρήση της μπάρας από τους πελάτες και β) η τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί, ενώ ορίζεται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των διπλανών δυάδων σκαμπό».

Ειδικές διατάξεις ως προς την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθριο και ημιυπαίθριο χώρο

-Καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων ως εξής:

α) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 μέτρου.

β) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο, παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 μέτρου.

γ) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μέτρου.

Ειδικές διατάξεις ως προς την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον κυρίως εσωτερικό χώρο

-Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών ορίζεται ως ο αριθμός που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2,20 τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

-Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των καθισμάτων ως εξής:

α. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,90 μ.

β. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,20 μ.

γ. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,80 μ.

– Επιτρέπεται απόκλιση έως οκτώ τοις εκατό (8%) σε κάθε διάσταση.

You might also like