Στη Vivartia το 75% των Ελληνική Ζύμη και Άλεσις

Ενισχύεται στα κατεψυγμένα η Vivartia, μέσω Μπάρμπα Στάθη

Η Vivartia Συμμετοχών και η θυγατρική της Μπάρμπα Στάθης, ανακοινώνουν την υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου με τον Μιχαήλ Αραμπατζή για την απόκτηση μετοχών του που θα οδηγήσει στην αύξηση του συνολικού ποσοστού τους στις εταιρίες Ελληνική Ζύμη  και Άλεσις Α.Β.Ε.Ε., από 49% και 51% αντίστοιχα, σε 75%.

 

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου Vivartia για ενίσχυση της θέσης του στον κλάδο των κατεψυγμένων ζυμών δια της αύξησης της συμμετοχής του στην Ελληνική Ζύμη, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρία στον χώρο αυτό.

Ο κλάδος των κατεψυγμένων ζυμών, όπως είναι γνωστό, παρουσιάζει μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια και η επένδυση του Ομίλου Vivartia στον χώρο αυτό σηματοδοτεί την απόφαση του Ομίλου για περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοραπωλησίας προβλέπεται να γίνει άμεσα, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα τελεί υπό την αίρεση λήψης τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων.

You might also like