Ο καθ. Ιωάννης Τσάκνης στην foodstandard

Αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή

Η foodstandard ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Τσάκνη σαν Τεχνικό Διευθυντή. Ο κ. Τσάκνης από τη νέα του θέση, θα έχει σημαίνοντα διοικητικό ρόλο στους γεωπόνους που απασχολεί η εταιρεία και στην διοίκηση των έργων, συμβάλλοντας με την εμπειρία του στη μεταφορά της γνώσης αλλά και της καινοτομίας στο σύνολο του αγροδιατροφικού κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

 

Ο κ. Τσάκνης έχει διατελέσει τρεις θητείες Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και  Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στην Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Διευθυντής δυο (2) Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων αλλά και του Ερευνητικού Εργαστηρίου “Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών” του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Από το 2003 ως σήμερα διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία” της Ιατρικής Σχολής Αθήνας. Έχει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα, με άνω των εκατό (100) συμμετοχών ως επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικά έργα, τουλάχιστον εξήντα (60) δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και άνω των πενήντα (50) συμμετοχών σε επιστημονικά συνέδρια, συν- συγγραφέας σε επτά (7) επιστημονικά βιβλία και συγγραφέας εννέα (9) επιστημονικών βιβλίων. Από το 1999-2011 ήταν Συντονιστής της Ελληνικής Μόνιμης Επιτροπής “Residues and Chemical Contaminants” του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας και Εθνικός Εκπρόσωπος στη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (International Dairy Federation.

Το διάστημα 2011-2014 ήταν Μέλος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής. Επίσης το διάστημα 2017-2022 ήταν Αξιολογητής σε προγράμματα Κτηνιατρικού – Αγροδιατροφικού τομέα που χρηματοδότησε η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, τα οποία αξιολογήθηκαν από διεθνείς αξιολογητές και απευθύνονταν σε ερευνητικές ομάδες των πανεπιστημίων της χώρας. Η διαδικασία αξιολόγησης οργανώθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο FCT – VetAgro.

You might also like