Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του ομίλου N.V MYDIBEL S.A

Aπό τον όμιλο εταιρειών CLAREBOUT

Στα πλαίσια της διεθνούς ανάπτυξής του ο όμιλος εταιρειών CLAREBOUT ανακοίνωσε την εξ ολοκλήρου αγορά του ομίλου N.V.MYDIBEL SA.

 

Η επενδυτική αυτή κίνηση εντάσσεται   στον στρατηγικό σχεδιασμό της CLAREBOUT για τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της με ένα δυνατό όνομα όπως αυτό της MYDIBEL, σε αγορές που η ίδια η CLAREBOUT είχε μικρή παρουσία μέσω των PL (Privet Label).

Η εταιρεία ΜΕΝΟΡΚΑ Ε.Π.Ε. εξακολουθεί να αποτελεί  τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο  για την ελληνική αγορά , συμβάλλοντας με την εγγύτητά της στην ανοδική πορεία και εξέλιξη της παρουσίας του ομίλου CLAREBOUT στον κλάδο τροφίμων.

You might also like