ΥπΑΑΤ: ενίσχυση του ρόλου του ΕΦΕΤ

Το μέλλον μας εν πολλοίς εξαρτάται από την ικανότητά μας να εξασφαλίσουμε ασφαλή τρόφιμα»

Την ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού φορέα ελέγχου τροφίμων και όχι πολλές κατακερματισμένες υπηρεσίες σε διάφορα υπουργεία όπου η μια επικαλύπτει την άλλη, επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε ομιλία του στο Συνέδριο του ΕΦΕΤ  με θέμα «Η ασφάλεια των τροφίμων ως βασικός πυλώνας ενός συστήματος Ενιαίας Υγείας».

 

Ισχυρός ΕΦΕΤ σημαίνει ενίσχυση της ασφάλειας στα τρόφιμα. Ο ΥπΑΑΤ αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΕΦΕΤ, από τη σύστασή του, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων, ενώ σημείωσε ότι με τη δράση του έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Ενίσχυση του ρόλου και της αποστολής του ΕΦΕΤ, σημείωσε ο υπουργός, αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου του ΥΠΑΑΤ, που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, περιλαμβάνοντας διατάξεις με τις οποίες:

  • διασφαλίζεται η υψηλού επιπέδου λειτουργία του μέσα από τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού και τη διάχυση γνώσης στα νεότερα στελέχη,
  • αυξάνεται η δυνατότητα μετακινήσεων του προσωπικού κι ενισχύεται οικονομικά μέσω της απόδοσης προστίμων από ελέγχους αρμοδιότητάς του.
Η συμβολή του οργανισμού στις πλημμύρες στη Θεσσαλία

Ο Λευτέρης Αυγενάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του Οργανισμού στις πλημμύρες στη Θεσσαλία, σημειώνοντας ότι ενήργησε συμβουλευτικά και σε πολλές περιπτώσεις και πλέον των αρμοδιοτήτων του.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι τα τρόφιμα, που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή, είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία, με υψηλή διατροφική αξία, σε αρμονία με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που προάγει η ΕΕ, αλλά και με τους κανόνες που έχει θέσει η Ευρώπη. ο στόχος αυτός, λόγω των συνθηκών που δημιουργεί η κλιματική κρίση, λαμβάνει άλλο, περιεχόμενο» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΥπΑΑΤ με μέλη του ΕΦΕΤ και καθηγητές από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καινοτομία & βιώσιμες γεωργικές πρακτικές

Για να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις από την κλιματική και όχι μόνο, πρέπει να δωθεί προτεραιότητα στις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, επενδύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία και να ενίσχυση της δίκαιη κατανομή των πόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υποστήριξη των αγροτών μικρής κλίμακας, η μείωση της σπατάλης τροφίμων και η υποστήριξη πολιτικών που διασφαλίζουν οικονομικά προσιτά και θρεπτικά τρόφιμα για όλους είναι τομείς εξαιρετικά σημαντικοί.

«Ανάμεσα στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, τους οποίους η ευρωπαϊκή πολιτική προάγει και επιδιώκει, αναφέρονται: τόσο η ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, όσο και η διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, εξασφαλίζοντας παράλληλα υγεία και ευημερία για όλους τους πολίτες» συμπλήρωσε ο ΥπΑΑΤ.

You might also like