Συνεργασία Λουξ με ICAP CRIF: Στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη

Η ICAP CRIF «ενώνει τις δυνάμεις της» με την Λουξ, μέσω της υπηρεσίας Synesgy (ESG Globlal Platform - έλεγχος βιωσιμότητας εταιρειών)

Η Λουξ και η ICAP CRIF εντόπισαν κοινά σημεία στις στρατηγικές τους γύρω από τη βιωσιμότητα και προχώρησαν στον σχεδιασμό κοινών πρωτοβουλιών που ενισχύουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα Synesgy, έχοντας εφαρμογή σε παραπάνω από 60 χώρες, βασίζεται στην αξία δεδομένων και μοντέλων και δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες, να συλλέξουν πληροφορίες για τον βαθμό βιωσιμότητάς τους αλλά και να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα της ESG επίδοσης των προμηθευτών τους, με σκοπό τη συνεχή και ομαλή βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Αυτή η συνεργασία αποτελεί την πρώτη μεγάλη συνεργασία της ICAP CRIF για την ανάδειξη και προώθηση της υπηρεσίας ESG αξιολόγησης των εταιρειών, στην Ελλάδα.

Στόχος των δυο εταιρειών, είναι να συνδυαστεί το branding της υπηρεσίας Synesgy με τα προϊόντα της Λουξ. Η συνεργασία αλλά και οι δεσμεύσεις των δυο εταιρειών για ένα πιο βιώσιμο μέλλον θα επικοινωνηθούν μέσα από ένα mix ενεργειών, όπως η προώθηση σε b2b κανάλια σε επίπεδο μάρκετινγκ, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις της ICAP CRIF αλλά και η υποστήριξη των ομάδων Πωλήσεων.

Μέσω των κοινών πρωτοβουλιών, η ICAP CRIF και η Λουξ θα ενισχύσουν τις ESG δράσεις τους, γεγονός σημαντικό για το αντίκτυπο της βιωσιμότητάς τους.

Πρωτοπορώντας στην ελληνική αγορά, προσβλέπουν να παρακινήσουν και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση πρακτικών ESG, στρατηγικής και αξιολόγησης, της εφοδιαστικής αλυσίδας.

You might also like