Υπογράφτηκε η ΚΥΑ για την Ασφάλεια

Παροχή μέσων προστασίας σε εργαζόμενους στο delivery

Η  παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους με δίκυκλο, δηλαδή κράνος fullface, μπουφάν μηχανής, αδιάβροχο, γάντια και υποδήματα είναι υποχρεωτική και η σχετική ΚΥΑ υπογράφτηκε μετά από σχετική καθυστέρηση τεσσάρων χρόνων!

 

Χρειάστηκαν τέσσερα ολόκληρα χρόνια ώστε τρία υπουργεία (Υποδομών και Μεταφορών – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και, φυσικά, το  Προστασίας του Πολίτη) να εκδώσουν Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την Ασφάλεια και Υγεία κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με μοτοποδήλατα ή μοτοσυκλέτες με αριθμό 72555/2023, ΦΕΚ 4958/Β/7-8-2023.

Iστορική νομοθεσία

Η ΚΥΑ αυτή προβλεπόταν από τον Ν. 4611/2019, έναν πολύ σημαντικό νόμο ο οποίος είχε ψηφιστεί από τη Βουλή τον Μάη του 2019, μετά την απεργία των εργαζομένων του κλάδου- τότε είχαν συμμετάσχει χιλιάδες αναβάτες σε απεργιακή μοτοπορεία και περιφρούρηση της απεργίας τους. Η ΚΥΑ, όπως και ο ν.4611/2019 αφορά όλους τους επαγγελματίες οδηγούς δικύκλου. Δηλαδή καλύπτει κούριερ/ταχυμεταφορείς, διανομείς / ταχυδιανομείς και υπάλληλους εξωτερικών εργασιών με δίκυκλο.

Η ΚΥΑ  καθορίζει με σαφήνεια τα πιστοποιητικά και τα προβλεπόμενα έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης, σχετικά με την ορθή συντήρηση των οχημάτων,  το είδος και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού προστασίας, τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσαρτώμενου αποθηκευτικού χώρου στα οχήματα. Καθορίζεται επίσης ο φορέας πιστοποίησης της ευστάθειας του οχήματος, η πρότυπη γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου για τις δραστηριότητες της διανομής και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του

Η εν λόγω ΚΥΑ, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρει ποια είναι τα κατάλληλα ‘Μέσα Ατομικής Προστασίας’ (ΜΑΠ) που είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οι εργοδότες και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η Συνέλευση Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της πως «Χρειάστηκαν να περάσουν τέσσερα χρόνια, να βάψουν με αίμα την άσφαλτο πολλοί συνάδελφοι που τραυματίστηκαν ή δεκάδες που έχασαν την ζωή τους εν ώρα εργασίας, γιατί το κράνος ήταν ανεπαρκές, τα ΜΑΠ ανύπαρκτα, ενώ η συντήρηση του δικύκλου πλημμελής ή ακόμα και ανύπαρκτη, αφού δεν υπάρχουν τα ανάλογα χρήματα. Κάποιοι συνάδελφοι δεν θα είχαν τραυματιστεί, ενώ κάποιοι άλλοι θα ζούσαν ακόμη αν η εν λόγω ΚΥΑ είχε εκδοθεί χωρίς καθυστέρηση».

Τα μέσα προστασίας

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας  που ορίζει η ΚΥΑ είναι τα εξής [άρθρο 5 παρ. 1] :

“α) Προστατευτικό κράνος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του Κ.Ο.Κ. και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπ’ αρ. 16703/716/2001 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των χαρακτηριστικών, των προδιαγραφών κ.α. των προστατευτικών κρανών, για οδηγούς και επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, καθώς και των εξαιρέσεων από την υποχρέωση χρήσης αυτών» (Β’ 538) και υπό στοιχεία Ζ3- 654/04.09.2006 κοινή υπουργική απόφαση «Απαγόρευση διάθεσης στην ελληνική αγορά κρανών και προστατευτικών όρασης για οδηγούς και επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων που δεν είναι σύμφωνα με τον κανονισμό R22 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όπως ισχύει» (Β’ 1389), καθώς και το πρότυπο ECE 22.06 (full face με αποσπώμενο προστατευτικό κάτω μέρους του προσώπου),

β) πανωφόρι και παντελόνι, κατάλληλα για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσικλέτας έναντι πτώσης (ανθεκτικά στην τριβή, με ειδική προστασία στους ώμους, στους αγκώνες, στα γόνατα και στην πλάτη). Εάν αυτά έχουν και τις προδιαγραφές του ανακλαστικού γιλέκου ή/και της αδιάβροχης προστασίας, τότε οι απαιτήσεις των γ) ή/και ε) ακόλουθων εδαφίων παρέλκουν,

γ) αδιάβροχο ολόσωμης προστασίας,

δ) γάντια,

ε) ανακλαστικό γιλέκο,

στ) προστατευτικά αδιάβροχα υποδήματα.»


Κεντρική φωτογραφία: Παλαιότερη κινητοποίηση εργαζομένων σε πολυεθνική εταιρεία διανομών. Φωτογραφία: Συνέλευση Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου.

You might also like