Διάκριση για τον Όμιλο Εστίασης Goody’s- Everest

 Στον τομέα της Βιωσιμότητας των Hellenic Responsible Business Awards 2024

Ο Όμιλος Goody’s-Everest απέσπασε χρυσό βραβείο στην κατηγορία ‘Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης’ των Hellenic Responsible Business Awards 2024, για την επιτυχή ενσωμάτωση του ESG στο μοντέλο της Εταιρικής του Διακυβέρνησης.

 

Η στρατηγική ESG του Ομίλου, η οποία έχει ενσωματωθεί στην επιχειρησιακή του στρατηγική, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την επιδίωξη της υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο επίκεντρο της πορείας μετασχηματισμού τοποθετούνται μια σειρά από προτεραιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός ανθεκτικού οργανισμού με αφοσιωμένους ανθρώπους, την έμπρακτη υποστήριξη μιας συμπεριληπτικής και δίκαιης κοινωνίας και τη διαρκή μέριμνα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου.

Η Ρηνέτα Μήτση, Corporate Affairs & Sustainability Director του Ομίλου, δήλωσε σχετικά: «Η στρατηγική βιωσιμότητας εδράζει στη δέσμευσή μας για υιοθέτηση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, στο επιχειρηματικό μοντέλο, την κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας μας, καθώς και στην έμπρακτη συνεισφορά μας στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών. Το πρώτο βήμα στη διαδικασία ενσωμάτωσης της στρατηγικής ESG ήταν η ανάπτυξη ενός λειτουργικού μοντέλου διακυβέρνησης, το οποίο θα διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων που θέτουμε και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουμε».


Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος απέσπασε και το Bronze βραβείο στην κατηγορία του Απολογισμού Βιωσιμότητας. Στην κεντρική φωτογραφία κι από αριστερά προς τα δεξιά η Ρηνέτα Μήτση και η Ελισάβετ Δηράκη από τον Ομίλου Goodyseverest.

You might also like