Ενισχύει τη θέση της στο χώρο της εστίασης η SingularLogic

Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει τη δραστηριότητά της στην αγορά της φιλοξενίας και της μαζικής εστίασης πραγματοποίησε εκδηλώσεις στην Κρήτη, ενώ συμμετείχε στην 3η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, Greek Tourism Expo.

Στόχος των εκδηλώσεων  που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο και στα Χανιά με θέμα «Έχουμε τις λύσεις για τις ανάγκες του ξενοδοχείου σας!», ήταν να αναδειχτούν οι τάσεις της αγοράς και οι τεχνολογικές λύσεις και προτάσεις της SingularLogic για ξενοδόχους και των επιχειρηματίες εστίασης.

Παρουσιάστηκαν: Οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα του mobility και  του cloud computing καθώς και τα  πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες των εφαρμογών Galaxy Hotel, Galaxy Restaurant, Galaxy CRM και Smart Hotel, όπου μέσω της ενιαίας πλατφόρμας επιτρέπεται κοινό περιβάλλον εργασίας, καλύτερος συντονισμός των εργασιών,  ενοποίηση διαδικασιών, ενιαία ροή λειτουργίας, ολοκληρωμένη πληροφόρηση, μικρότερο κόστος διαχείρισης IT υποδομής, ένα serial number, ένα συμβόλαιο, ενιαίο helpdesk και υποστήριξη για όλα τα τμήματα λειτουργίας.

Τέλος, την εκδήλωση του Ηρακλείου ενίσχυσαν με τη συμμετοχή τους οι καθηγητές του ΙΤΕ Κων. Στεφανίδης και Δρ. Νικ. Παρταράκης, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε «Πρωτότυπα διαδραστικά συστήματα του τομέα Τουρισμού και Πολιτισμού».

You might also like