Η Γευσήνους εντάχθηκε στους Green Angels του CSR  

Η Γευσήνους, η εταιρεία συστηματικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα , εντάχθηκε στο δίκτυο των Green Angels.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου «στο πλαίσιο των πρακτικών της για την ΕΚΕ και τη διαρκή της δέσμευση για συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του ανθρώπινου δυναμικού της όσο και της κοινωνίας γενικότερα».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, οι Green Angels και η Γευσήνους, θα υλοποιήσουν πράσινα  έργα και δράσεις και θα προβούν σε πρωτοβουλίες για την ενημέρωση της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών περί της κλιματικής αλλαγής. Ο  διευθύνων σύμβουλος της Γευσήνους  Βασίλειος Ζέρβας, δήλωσε σχετικά: «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, η λήψη μέτρων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των ρύπων  και η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες που πρέπει να ακολουθήσουμε και να διαδώσουμε ώστε να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και να βοηθήσουμε στην προστασία του».

Η Γευσήνους σιτίζει καθημερινά 60.000 άτομα στην Αθήνα και 30.000 άτομα στην Κρήτη (εργοστάσια, αεροπορικές εταιρείες, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, στρατιωτικές μονάδες).

You might also like