Υπογραφή συμφωνίας Chipita – Nikas

Το πρώτο μεγάλο deal του 2017 είναι γεγονός καθώς  στις 2 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε επίσημα η υπογραφή συμφωνίας μέσω της οποίας η Chipita και οι δανείστριες τράπεζες Alpha και Attica προχωρούν από κοινού στην αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας η οποία στο εξής θα ελέγχεται από τον όμιλο τροφίμων του Σπύρου Θεοδωρόπουλου που αποκτάει το πλειοψηφικό πακέτο της αλλαντοβιομηχανίας.

Πρόκειται για συμφωνία η οποία πέρασε από πολλές φάσεις καθώς μέχρι πρόσφατα τη Νίκας διεκδικούσε και το fund Impala που επίσης δραστηριοποιείται στο χώρο της αλλαντοβιομηχανίας.  Στο προσεχές μέλλον και με βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία αναμένεται η  σύγκλιση της γενικής συνέλευσης της Νίκας  με κύριο θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά περίπου 23 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία προνοεί και για την τύχη του μεγάλου ενυπόθηκου ακινήτου της εταιρείας στον Άγιο Στέφανο: θα μεταβιβαστεί προς την Alpha Επενδυτική Περιουσία Α.Ε. με σκοπό να μειωθεί ο δανεισμός κατά 17 εκατ. ευρώ  και στη συνέχεια θα εκμισθωθεί για τις ανάγκες της εταιρείας.

Φωτογραφία: http://nikas.gr/

You might also like