Βάζει σε τάξη τη Γευσήνους η Retail Link

Τις ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail Link επέλεξε η Γευσήνους, για την ηλεκτρονική διαχείριση των παραστατικών της με μειωμένο λειτουργικό και περιβαλλοντικό κόστος, μέσα από ένα εύχρηστο digital περιβάλλον διαχείρισης και συνεργασίας.

Η Γευσήνους, στοχεύει στην  ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη διαχείριση των εισερχόμενων παραστατικών από τους προμηθευτές της, καθώς και των εξερχομένων παραστατικών (πωλήσεων) της εταιρείας.

Η Γευσήνους επέλεξε την υπηρεσία RL e-Invoicing EDI για την αυτοματοποιημένη συλλογή των παραστατικών αγορών από τα ετερόκλητα πληροφοριακά συστήματα των προμηθευτών της και την καταχώρισή τους απευθείας στο ERP της χωρίς χειροκίνητες διαδικασίες (Manual Data-Entry). Επιπλέον, επέλεξε τη λύση RL e-Invoicing Paperless για την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών πώλησης προς το πελατολόγιό της.

You might also like