Στο 30% οι έλεγχοι των Δήμων στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Από το υπουργείο Υγείας, τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων) εκδόθηκε ανακοίνωση  η οποία απαντάει σε σειρά ερωτημάτων αναφορικά με το ποσοστό διενέργειας υγειονομικών ελέγχων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο νέο καθεστώς γνωστοποίησης.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση και σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 της σχετικής (β) Κ.Υ.Α ορίζεται ότι,  «Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή της σύμφωνα με την παρούσα ,εντός της χωρικής του αρμοδιότητας».

Η επιλογή των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων κατά το παραπάνω ποσοστό πραγματοποιείται «με βάση την κατάταξη ή αξιολόγηση κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος στην οποία έχει προβεί προηγουμένως η Αρχή δυνάμει των υποβαλλόμενων γνωστοποιήσεων με κριτήρια ρίσκου έτσι ώστε να ελέγχονται πρωτίστως οι δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και κατ’ αναλογία οι δραστηριότητες μεσαίου και χαμηλού κινδύνου»

You might also like