Ανακοινώθηκε το  Olive Challenge

Διαγωνισμός από τη Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου 'Φίλαιος'.

Τη διοργάνωση του Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για τον ελαιοκομικό τομέα με τίτλο Olive Challenge, ανακοίνωσε  η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου Φίλαιος.

 

Ο Πρόεδρος της λέσχης Βαγγέλης Διβάρης επεσήμανε πως στόχος του Διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη και η αναβάθμιση του ελαιοκομικού τομέα, μέσω της εισαγωγής της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μέχρι τις 15/2/2018, την Demo Day (Ημέρα Επίδειξης- παρουσίασης της εταιρείας) στις 11/3/2018, την 4μηνη επώαση 1/4/2018-30/10/2018 και την Olive Challenge Awards Ceremony την 1η Νοεμβρίου 2018.

Η Πρωτοβουλία Olive Challenge σχεδιάσθηκε με σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων, τη σύνδεση της παραγωγής ελαιολάδου και ελιάς με τις τεχνολογικές εξελίξεις, την αύξηση θέσεων εργασίας, τη διάδοση και ενίσχυση πρακτικών βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα, την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς και την ανάπτυξη συνεργιών και ενδοτομεακής συνεργασίας

Δείτε περισσότερα στο www.olivechallenge.org.

You might also like