Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Ανακοίνωση του ΕΦΕΤ για τους κινδύνους και τις προκλήσεις της κατανάλωσης.

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, ο Ε.Φ.Ε.Τ. είναι παρών στο πλευρό των καταναλωτών με την πολυετή προσφορά του και τιςπροοπτικές του ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

 

Εξάλλου, ως Φορέας που μάχεται για το δημόσιο συμφέρον, συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, αγωνιζόμενος δίπλα σε όλους τους ευσυνείδητους επιχειρηματίες και εργαζόμενους που συμβάλλουν στη λειτουργία ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου συστήματος ασφάλειας για τα τρόφιμα.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή υπενθυμίζει για άλλη μία χρονιά ότι η κατανάλωση αγαθών είναι όχι μόνο ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και ο βασικότερος κρίκος στην οικονομική δραστηριότητα κάθε χώρας. Η τήρηση κανόνων σεβασμού προς τον καταναλωτή και τις πολύπλευρες απαιτήσεις του είναι προϋπόθεση για μία υγιή οικονομία μέσα από το συναίσθημα της εμπιστοσύνης.

Συνεπώς, αφενός η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει την υγεία, την ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών και αφετέρου οι καταναλωτές οφείλουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να παρεμβαίνουν με τις επιλογές τους στην παραγωγή και κατανάλωση των τροφίμων, να ενημερώνονται υπεύθυνα και να εκπαιδεύονται ορθά για τις τρέχουσες εξελίξεις που τους επηρεάζουν.

Σταθερά δίπλα στον καταναλωτή, ο Ε.Φ.Ε.Τ., μέσω των επίσημων ελέγχων στον τομέα των τροφίμων και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα και της συμμετοχής του σε διεθνή δίκτυα πληροφόρησης, στοχεύει στην πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση σε αποδεκτό επίπεδο των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, τη διασφάλιση θεμιτών πρακτικών κατά το εμπόριο των τροφίμων με σημαντικά όπλα την κατάλληλη επισήμανση, την προώθηση ορθών διατροφικών συνηθειών, την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στο χειρισμό τροφίμων και την ενημέρωση των καταναλωτών.


Ο Ε.Φ.Ε.Τ. δέχεται αναφορές πολιτών σχετικά με προβλήματα που εντοπίζουν σε τρόφιμα όπως και για διατροφικά περιστατικά, στον αριθμό 11717.

Παράλληλα, μέσω των ενημερωτικών του δράσεων, παρέχει συστηματική πληροφόρηση, τόσο για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της διατροφής όσο και για τις εθνικές δράσεις, όπως αυτές της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τη μείωση της πρόσληψης αλατιού και των trans λιπαρών, για τις ορθές πρακτικές στο χειρισμό τροφίμων στο σπίτι, για την επιλογή τροφίμων σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, όπως η Σαρακοστή ή το καλοκαίρι.

Με την ευκαιρία, λοιπόν, της Ημέρας Καταναλωτή, ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί όλους τους καταναλωτές να αναπτύξουν συνειδητή συμπεριφορά σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, τη διαμόρφωση διατροφικών επιλογών, βασισμένων σε ορθή ενημέρωση για την υγιεινή, τη σύνθεση και τις κύριες θρεπτικές ιδιότητες των τροφίμων.

You might also like