Διαμαρτυρία ΠΕΤΕΤ για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων στα ΕΕΕΕΚ

Οικονομολόγοι θα διδάσκουν στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής- μαγειρικής!

Με υπόμνημά της προς το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων (Π.Ε.ΤΕ.Τ.) αναφέρεται στο λανθασμένο κατά τη γνώμη της τρόπο με τον οποίο έγινε η ανάθεση της διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1761 /17-05-2018 στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα εργαστήρια Σίτισης, Ζαχαροπλαστικής, μαγειρικής, μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής-αρτοποιίας έχει πρώτη ανάθεση ο ενοποιημένος κλάδος ΠΕ.80 που περιλαμβάνει ειδικότητες όπως Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Τουριστικές Επιχειρήσεις, Εμπορία και Μάρκετινγκ κ.ά.

«Είναι προφανές και στον πιό αδαή, ότι απόφοιτοι οικονομικών και τουριστικών τμημάτων δεν έχουν το γνωσιακό υπόβαθρο ούτε το επιστημονικό κύρος να διδάξουν μαθήματα σχετικά με τα τρόφιμα» υποστηρίζει η ΠΕΤΕΤ.

Σύμφωνα με την Ένωση, «η μόνη κατάλληλη ειδικότητα παραμένει η ΠΕ 88.04 Διατροφής [Πρώην ΠΕ18.36 τεχνολόγοι Τροφίμων – Διατροφής-Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών]. Οι Τεχνολόγοι Τροφίμων είναι οι καταλληλότεροι επιστήμονες για την κάλυψη των γνωσιακών αντικειμένων σχετιζόμενων με τρόφιμα ( τεχνικών τροφίμων, σίτισης, μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας κλπ.». 

Η Ένωση πιστεύει ότι η συγκεκριμένη επιλογή της Πολιτείας,  είναι αποτέλεσμα συντεχνιακών πιέσεων και απορεί πως «η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν αντιλαμβάνεται τέτοιου είδους παγίδες, οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης». 

Η Ένωση κάνει έκκληση για ανάκληση  της ανωτέρω απόφασης και καταλήγει επισημαίνοντας ότι το νομικό τμήμα της Ένωσης «επιφυλάσσεται αναλόγως των εξελίξεων, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα ενός προς έναν, των μελών μας σε κάθε σχολείο χωριστά. Αναμένουμε την θετική σας ανταπόκριση».


Η Π.Ε.ΤΕ.Τ. ως επιστημονική και επαγγελματική ένωση και επίσημο συλλογικό όργανο των Ελλήνων Τεχνολόγων Τροφίμων Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προάσπιση και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Τεχνολόγων Τροφίμων και την διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους των πτυχίων τους, καθώς και την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.

You might also like