Ανακοίνωση ΣΕΒΑ για τη διαχείριση απορριμμάτων

Δελτίο Tύπου με τις θέσεις του για το όραμα και τις δεσμεύσεις του για τη βιωσιμότητα των συσκευασιών και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης των θαλάσσιων απορριμμάτων έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ).

O Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) αναγνωρίζοντας τη μεγάλη περιβαλλοντική ανάγκη για εξάλειψη των αποβλήτων στους ωκεανούς, έχει θέσει ως διαρκή προτεραιότητα του κλάδου τη μείωση των απορριμμάτων καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής και διανομής των προϊόντων αλλά και την αποτελεσματικότερη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, την αύξηση της χρήσης των ανακυκλωμένων υλικών και την πλήρη ανακύκλωση των υλικών.

Μέσα από την ιστορία του, ο κλάδος έχει αποδείξει ότι μένει πιστός στις δεσμεύσεις και ηγείται σε πρωτοβουλίες για την εξεύρεση ουσιαστικών και βιώσιμων λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις. Τα θαλάσσια απορρίμματα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, που δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο από μερικούς.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι σημαντικό να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν την αποτελεσματική υποδομή διαχείρισης αποβλήτων για τη μείωση και την εξάλειψη των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Τα Μέλη του ΣΕΒΑ αναγνωρίζοντας το ρόλο τους ως προς την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων μοιράζονται την ίδια πεποίθηση, ότι όλες οι συσκευασίες μπορούν, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, να μετατραπούν σε πολύτιμους πόρους, οι οποίοι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Γι’ αυτό, όλα τα Μέλη του ΣΕΒΑ εργάζονται εντατικά για να στηρίξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν αποτελεσματικές λύσεις που διασφαλίζουν ότι, οι συσκευασίες δεν θα καταλήξουν σε απόβλητα, σε ωκεανούς ή αλλού. Έχουν ήδη προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών εισάγοντας βιώσιμες πολιτικές διαχείρισης των συσκευασιών, καθώς και αποτελεσματικών συστημάτων για τη μείωση, ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους.

Για την επίτευξη των στόχων, οι εταιρείες / Μέλη του ΣΕΒΑ καλύπτουν ως οφείλουν το κόστος που αντιστοιχεί στην ανακύκλωση του 100% των συσκευασιών που βγάζουν στην αγορά, μέσω των συστημάτων ανακύκλωσης στα οποία συμμετέχουν.


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) αποτελεί το επίσημο όργανο έκφρασης των θέσεων και απόψεων της ελληνικής βιομηχανίας αναψυκτικών και χυμών. Εκπροσωπεί έναν υγιή, δυναμικό, και εξωστρεφή κλάδο, με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία. Η συμβολή του ΣΕΒΑ στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, βασίζεται στην άρτια επιστημονική έρευνα, την τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και την ορθή επικοινωνία, με στόχο να διασφαλίζεται η συνολική και ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων του κλάδου.

 

You might also like