Όμιλος Μούχαλη επένδυσε στη νέα γενιά Mobile CRM της Regate

Ο Όμιλος Μούχαλη ασχολείται με χονδρικές πωλήσεις καπνικών και ζαχαρωδών ειδών. Με έδρα στο Κορωπί δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Αττικής και αποτελεί μια από τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας.

 

Ο Όμιλος Μούχαλη που από το 2011 εμπιστεύεται τη Regate για την υποστήριξη των mobile στελεχών, πρόσφατα επένδυσε στη νεότερη πλατφόρμα Mobile CRM της τελευταίας. Πλέον το Enterprise Mobility του Ομίλου Μούχαλη περιλαμβάνει ομάδες πωλήσεων, εισπρακτόρων, ex van, τεχνικών πεδίου σε όλες τις εταιρείες (Μούχαλης ΑΕ, Άλφα Διανομές ΑΕ, κλπ) και σε όλα τα businesses (καφές, καπνικά, ζαχαρώδη), κάτω από την ενοποιημένη πλατφόρμα του Regate Effective Mobile CRM.

Συνδέεται με όλα τα backoffice συστήματα του ομίλου και βοηθά στην τεχνολογική αναβάθμιση των εργασιών που γίνονται έξω από τα φυσικά τείχη της κάθε επιχείρησης.


Για περισσότερες πληροφορίες όπως demo του συστήµατος, τιµολογιακή πολιτική και φωτογραφικό υλικό επικοινωνήστε µε τη REGATE στο 215-55.17.050 ή στο e-mail: [email protected]. Επισκεφθείτε επίσης τη διεύθυνση www.regate.gr.

You might also like