Δράσεις υπέρ των μεταφορέων/ διανομέων φαγητού από το Υπουργείο Εργασίας

Θορυβημένη η κυβέρνηση από τους θανάτους ντιλιβεράδων εντός 2019.

Με εγκύκλιό του προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ο Ανδρέας Νεφελούδης, γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης επικαιροποιεί τις υποχρεώσεις των εργοδοτών προς τους εργαζομένους σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας, με τη σύνταξη μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου αλλά και της χορήγησης του αντίστοιχου εξοπλισμού για την εργασία τους κυρίως όσων βρίσκονται εκτεθειμένοι.

 

Θορυβημένη η κυβέρνηση από τη ραγδαία αύξηση των ατυχημάτων στον κλάδο της διανομής φαγητού και τους πολλούς νεκρούς που καταγράφονται σε όλη την Ελλάδα, σπεύδει να εντείνει τα μέτρα ελέγχου των εργοδοτών αλλά και της εν γένει προστασίας των εργαζομένων στην ευαίσθητη αυτή πτυχή του κλάδου της εστίασης

Ο Ανδ. Νεφελούδης προτείνει ένα πλέγμα ενεργειών/ δράσεων προκειμένου να περιοριστούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος με πρώτο και πιο οξυμένο τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα με θύματα νεαρούς, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, εργαζόμενους.

Όσο αφορά στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που ασχολούνται σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με χρήση μεταφορικού μέσου και στην προκειμένη περίπτωση δίκυκλο (μοτοσυκλέτα), σύμφωνα με την εγκύκλιο: «Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας που τίθεται στη διάθεση των εργαζομένων να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένος προς το σκοπό αυτό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίησή του». Μάλιστα η εγκύκλιος ορίζει ότι ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να συντηρείται με ευθύνη του εργοδότη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο εργοδότης οφείλει να έχει στην διάθεσή του ‘Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου’ (ΓΕΕΚ) που πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα θέματα που αφορούν στις εργασίες διανομής.

Η εγκύκλιος ζητάει για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο να εκπονηθεί ειδικό έντυπο διαχείρισης των κινδύνων που μπορεί να παρουσιασθούν σε αυτές τις εργασίες (με ανάλυση κινδύνων, ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης, καλές πρακτικές, κ.λπ.), και σύντομο ενημερωτικό φυλλάδιο με χρήσιμες οδηγίες καλής πρακτικής.

You might also like