ΕΦΕΤ: ‘εδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ελέγχων του 2018

Πραγματοποίησε 8.987 ελέγχους-κατάσχεσε 72 τόνους τρόφιμα- έβαλε 4 λουκέτα

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς το ελεγκτικό έργο του με στόχο την αποτελεσματική προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2018, οι επιθεωρητές του ΕΦΕΤ πραγματοποίησαν 8.987 ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίμων, με συχνότητα που υπαγορεύεται, κατά βάση, από ανάλυση της επικινδυνότητας.

 

Οι τακτικοί έλεγχοι – 6.472 ανήλθαν στο 72% των διενεργηθέντων ελέγχων, οι επανέλεγχοι – 2.052 ανήλθαν στο 22,8% και η διαχείριση έκτακτων περιστατικών – 463 ανήλθε στο 5,2%.

Γράφημα 1 : Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι το 2018.

 

Οι έλεγχοι ανά κατηγορία επιχειρήσεων κατανέμονται ως εξής :

 •  Παρασκευή και συσκευασία τροφίμων : 15,5%
 • Αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων : 4,2%
 • Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου : 22,6%
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών : 39,8%
 • Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς : 17,9%
Γράφημα 2 : Κατανομή των ελέγχων του 2018.

 

Σε 544 επιχειρήσεις – 8% διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη συμμόρφωσης. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες :

 • Παροχή υπηρεσιών : 50,2%
 • Παρασκευαστές λιανικής : 16,6%
 • Παρασκευαστές – Συσκευαστές : 14,6%
 • Λιανική : 14,8%
 • Αποθήκευση : 3,8%
Γράφημα 3 : Μη συμμόρφωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων.  

 

Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης διακρίνονται στα εξής είδη :

 • Γενική υγιεινή : 41%
 • HACCP : 20,8%
 • Επισήμανση : 19,2%
 • Μη ασφαλή προϊόντα : 10,2%
 • Νοθεία – απάτη : 2,4%
Γράφημα 4 : Είδη μη συμμόρφωσης.

 

Τα μέτρα που ήδη εφαρμόστηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεων τροφίμων είναι τα εξής :

 • Η κατάσχεση ή δέσμευση τροφίμων όταν δεν τηρούνταν τα πρότυπα ασφάλειας ή ποιότητας.
 • Η ανάκληση τροφίμων όταν συνέτρεχαν οι σχετικοί λόγοι.
 • Η ανάκληση έγκρισης σε σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
 • Η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν στοιχειοθετημένες παραβάσεις της νομοθεσίας.

Συνολικά : 

 • Έγιναν 164 κατασχέσεις μη ασφαλών τροφίμων που αφορούσαν 72 τόνους προϊόντων.
 • Ανεστάλη η λειτουργία 4 επιχειρήσεων.
 • Επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις σε 554 επιχειρήσεις και ποινικές κυρώσεις σε 31 επιχειρήσεις.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. επισημαίνει στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και σε περίπτωση υποψίας παραπλάνησης να επικοινωνούν με τον Ε.Φ.Ε.Τ. Οι δε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των τροφίμων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι φέρουν την απόλυτη ευθύνη σε περίπτωση μη εφαρμογής της νομοθεσίας, γεγονός που επισύρει αυστηρές κυρώσεις.

 

You might also like