Συμπεράσματα από την Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΕΒΤ

Θέμα της: «Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και οι προκλήσεις του αύριο»

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών, στην αίθουσα Εσπερίδες, στο ξενοδοχείο Hilton Athens. Στην Ανοιχτή Συνεδρίαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον, με τους ομιλητές και τους παρευρισκόμενους να συζητούν επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αλλά και για την κατάσταση που βιώνει η ελληνική οικονομία και κοινωνία.

 

Στο πάνελ, με θέμα «Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και οι προκλήσεις του αύριο», συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ,  Ευάγγελος Καλούσης, καθώς και οι κύριοι Νικόλαος Βέττας, Γενικός Δ/ντης ΙΟΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, Δ/νων Σύμβουλος ΜΕΤΡΟ ΑΒΕΕ και Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Accenture Workplace Solutions.

Ο Ευάγγελος Καλούσης, Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, τόνισε την αναγκαιότητα για ανάπτυξη προκειμένου να επιτευχθεί ανάκαμψη. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Βιομηχανία Τροφίμων, στις εξελίξεις εντός και εκτός των συνόρων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. «Στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων πιστεύουμε στη δυνατότητα ανάπτυξης τόσο του κλάδου μας όσο και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Για να το επιτύχουμε αυτό εστιάζουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην προώθηση της εξωστρέφειας, στην έρευνα & την καινοτομία και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων».

Επιπλέον, ο Ε. Καλούσης, υπογράμμισε τη συνεισφορά της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων στο επιχειρηματικό και οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας και κατέληξε αναγνωρίζοντας ότι: «Οι προκλήσεις μάς δείχνουν την κατεύθυνση και τις ευκαιρίες που υπάρχουν, ώστε η γνώση του σήμερα να γίνει κινητήριος μοχλός για ένα καλύτερο αύριο».

Ο Ευάγγελος Καλούσης, Πρόεδρος του ΣΕΒΤ στο βήμα της γενικής συνέλευσης.

 

Ο Καθηγητής  Νικόλαος Βέττας, Γενικός Δ/ντης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), αναφέρθηκε στην εξισορρόπηση που έχει επέλθει την τελευταία δεκαετία στην ελληνική οικονομία στα δημοσιονομικά, στο εμπορικό ισοζύγιο, και στην ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, επισήμανε πως αυτή οφείλεται περισσότερο στην ύφεση παρά σε δομικές μεταρρυθμίσεις, υπογραμμίζοντας το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων και καινοτομικότητας.

Η σταδιακή στροφή σε μια περισσότερο ανοικτή οικονομία και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθώς και η διαμόρφωση μιας νέας σχέσης ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση και την παραγωγή, είναι αναγκαίες συνθήκες ώστε οι τρέχοντες ρυθμοί μεγέθυνσης, περί το 2% ετησίως, να αυξηθούν αντί να υποχωρήσουν, που είναι η τρέχουσα τάση.

Η ενίσχυση της μεταποίησης συνολικά μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία και το χαμηλό τρέχον επίπεδό της αποτελεί πρόβλημα. Ο κλάδος τροφίμων ειδικότερα, έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης που όμως προϋποθέτουν συστηματική διασύνδεση με την έρευνα και  τις νέες τεχνολογίες.

Για τις εξελίξεις, σήμερα και αύριο, στο ελληνικό λιανεμπόριο μίλησε ο  Αριστοτέλης Παντελιάδης, Δ/νων Σύμβουλος της ΜΕΤΡΟ ΑΒΕΕ. Συγκεκριμένα, έκανε μια σύνοψη των τρόπων αντίδρασης του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων απέναντι στη μείωση της ζήτησης τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και το κόστος που είχαν οι ενέργειες αυτές. Στη συνέχεια προέβη σε εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς αυτής κατά τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Accenture, μίλησε για τη σημασία της Ψηφιακής Τεχνολογίας για τη Βιομηχανία Τροφίμων. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «H Βιομηχανία Τροφίμων παγκοσμίως βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, κυρίως λόγω της ψηφιακής επανάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις του χώρου οφείλουν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο δομής και λειτουργίας τους καθώς η παραδοσιακή αλυσίδα αξίας αλλάζει δραστικά, ενώ παράλληλα οι καταναλωτές αναζητούν άμεσες εξατομικευμένες σχέσεις και εμπειρίες με τις εταιρείες και τα προϊόντα τους. Οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων οφείλουν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών και να προσεγγίσουν τμήματα της αγοράς με διαφορετική ψηφιακή ωριμότητα, δρώντας με τρόπο στρατηγικό και αξιοποιώντας τη δύναμη και τη δυναμική του «ψηφιακού κύματος» -μέσω της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης, της επαυξημένης πραγματικότητας, του blockchain, κ.ά.».

Από αριστερά: ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ,  Ευάγγελος Καλούσης,, ο Νικόλαος Βέττας, Γενικός Δ/ντης ΙΟΒΕ, ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Δ/νων Σύμβουλος ΜΕΤΡΟ ΑΒΕΕ και ο Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Accenture Workplace Solutions.
You might also like