14η Έκθεση ΙΟΒΕ για τη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Mε την υποστήριξη του ΣΕΒΤ- Δυναμική η παρουσία του κλάδου στην οικονομία

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών [ΙΟΒΕ] κυκλοφόρησε  την ετήσια έκθεση αναφορικά με τον κλάδο της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών [ΕΒΤΠ], για το έτος 2018.

 

Στην ετήσια έκθεση παρουσιάζονται τα διαρθρωτικά μεγέθη της ΕΒΤΠ και γενικότερα του κλάδου διατροφής, οι εξελίξεις και οι τάσεις της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, τόσο στο σύνολό της, όσο και στους επιμέρους υποκλάδους της.

Μέσα από την έκθεση, αναδεικνύεται ο ουσιαστικός ρόλος της ΕΒΤΠ για τη μεταποιητική βιομηχανία και ευρύτερα για την οικονομία της χώρας. Η ΕΒΤΠ καλύπτει το 1/4 (25,5%) του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη ανάμεσα στους κλάδους της μεταποίησης.


Η παρουσία του τομέα είναι θεμελιώδους σημασίας υπό οικονομικούς όρους, αφού βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους κλάδους της μεταποίησης. Η αξία παραγωγής αγγίζει το 24,7%, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αγγίζει το 24,3% και ο κύκλος εργασιών το 26,0%.


Επιπλέον, συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κλάδος διατροφής στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη συμβολή στον τομέα της μεταποίησης, όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, τον αριθμό των απασχολούμενων, τον κύκλο εργασιών και την αξία παραγωγής, γεγονός που αντανακλά την εγχώρια δυναμική του κλάδου.

Ακόμα, η ΕΒΤΠ αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής μεταποίησης. Από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., προκύπτει ότι το μερίδιό της στο σύνολο των εργαζομένων της μεταποίησης παραμένει σε υψηλά επίπεδα για 5η συνεχόμενη χρονιά.

You might also like