Αποφάσεις της ΚΕΟΣΟΕ για το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα

Ομόφωνα ψηφίσθηκε απ’ το σύνολο των αντιπροσώπων των οινοποιητικών συνεταιρισμών που συμμετείχαν στις εργασίες της 58ης Γ.Σ. της ΚΕΟΣΟΕ, που έγινε στην Αθήνα, ο ετήσιος απολογισμός και ο προγραμματισμός δράσης της οργάνωσης.

 

Τη γενική συνέλευση απασχόλησαν τα παρακάτω μείζονα θέματα

  • Η ανάκληση της επιβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.
  • Η εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για την ελληνική αμπελουργία.
  • Η θεσμοθέτηση της ενιαίας έκφρασης και εκπροσώπησης του συνεταιριστικού κινήματος.
  • Και υποβοήθηση και στήριξη του έργου της προεδρίας του συναδέλφου συνεταιριστή Βαγγέλη Αργύρη ως προέδρου   της  ΕΔΟΑΟ  ήταν τα πεδία της κοπιώδους ενασχόλησης της ΚΕΟΣΟΕ κατά την περίοδο που πέρασε.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρήστος Μάρκου στην εισήγησή του:

  • Η ανάκληση του ΕΦΚ στο κρασί, που ζημίωσε κυρίως τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, τους αμπελουργούς και τον λαϊκό καταναλωτή επετεύχθη εξαιτίας της συνολικής συστράτευσης του κλάδου και την παράθεση αδιάσειστων πολιτικών και τεχνοκρατικών επιχειρημάτων, επεξεργασμένων κυρίως απ’ την ΚΕΟΣΟΕ, που έπεισε «ευήκοα ώτα» των καθ’ ύλην αρμόδιων πολιτικών υπευθύνων της κυβέρνησης.
  • Το πολυσυζητημένο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της ελληνικής αμπελουργίας θα είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό, μόνο εάν ο κλάδος συνολικά ομοφωνήσει, πως απαιτούνται θεσμικές παρεμβάσεις βάθους και προοπτικής (στο πρόβλημα της γης, στην διαδοχή, στο αγροτικό επάγγελμα και στο κληρονομικό δίκαιο) και πολιτικές πρωτοβουλίες που θα άρουν τα σημερινά αδιέξοδα και θα διαμορφώσουν εν τέλει τους όρους για ένα αμπελουργικό εισόδημα ικανό να κρατήσει τον παραγωγό στο αμπέλι.
  • Η ενιαία έκφραση και η πραγματική εκπροσώπηση των συνεταιρισμένων αγροτών θα πρέπει επιτέλους να κατοχυρωθεί τώρα θεσμικά.

Η συνεχιζόμενη διάσπαση και ο κατακερματισμός του συνεταιριστικού χώρου μόνο τα αλλότρια συμφέροντα εξυπηρετεί και όχι το συμφέρον του κόσμου που παράγει.

  • Τέλος ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ εξέφρασε, απευθυνόμενος προς το παριστάμενο πρόεδρο της ΕΔΟΑΟ κ. Β. Αργύρη, τις ευχαριστίες του συνόλου των αντιπροσώπων της ΚΕΟΣΟΕ, για την πολύτιμη προσφορά του στην υπόθεση της διεπαγγελματικής συνεργασίας χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα δημιουργική και άκρως επιτυχή την θητεία του στην προεδρία της ΕΔΟΑΟ.

Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά , κατ’ επιταγή του ισχύοντος συνεταιριστικού νόμου εξελέγησαν και δεν ορίσθηκαν, από την ΓΣ της ΚΕΟΣΟΕ οι 21 αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους, που θα εκπροσωπούν τον συνεταιριστικό χώρο στην Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΑΟ.

You might also like