Αλλαγή ονόματος και εκσυγχρονισμός καταστατικού ΠΕΤΕΤ

H ΠΕΤΕΤ ενημερώνει τα μέλη της και το ευρύτερο κοινό ότι εγκρίθηκε από τις δικαστικές αρχές ο εκσυγχρονισμός του καταστατικού της Ένωσης όπως ομοφώνως αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση μελών ΠΕΤΕΤ την 19/1/2019. Στόχος της Ένωσης να εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο επιστήμονες-τεχνολόγους τροφίμων και διατροφής πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:
1.Ο τίτλος της ένωσης αλλάζει σε:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Π.Ε.Τ.Ε.Τ.)
2.Τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής επικράτειας καθώς και πολίτες χωρών μελών Ε.Ε., Επιστήμονες Τροφίμων & Διατροφής, Τεχνολόγοι Τροφίμων και ποτών, Διατροφολόγοι Πτυχιούχοι ή κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) ως και οι πτυχιούχοι των ισοτίμων και ομοταγών προς αυτές Σχολών του εξωτερικού, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.
3.Τονίζεται εκτός των άλλων ο ρόλος της ένωσης στην συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση των μελών.
4.Τα νέα λογότυπα. 
5.Τα φορολογικά στοιχεία, εκτός του νέου τίτλου, παραμένουν τα ίδια.
 
Όπως δήλωσε με την ευκαιρία ο Ιωάννης Σμαρνάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Η Π.Ε.Τ.Ε.Τ. δεν είναι συντεχνία ούτε εκπροσωπεί σχολές και συγκεκριμένα Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, αγκαλιάζει και υποστηρίζει όλους του τεχνολόγους τροφίμων, ανεξαρτήτως προέλευσης και αγωνίζεται υπεύθυνα σεβόμενη την κοινωνία και τους πολίτες“.
You might also like