Αναχρηματοδότηση ύψους 49,7 εκατ. ευρώ για την ΕΛΓΕΚΑ

Έμπρακτη εμπιστοσύνη από το τραπεζικό σύστημα στον Όμιλο

Σημαντικές συμφωνίες αναχρηματοδότησης ύψους 38,05 εκατ. ευρώ και 11,65 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, εξασφάλισαν η μητρική εταιρία ΕΛΓΕΚΑ και η θυγατρική εταιρεία Διακίνησις, μέσω έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων διάρκειας πέντε ετών από την Alpha Τράπεζα, διοργανώτρια τράπεζα των ανωτέρω ομολογιακών δανείων, τα οποία θα καλύψουν ως ομολογιούχοι δανειστές η Alpha Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Eurobank Ergasias και η Τράπεζα Πειραιώς.

 

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, το οποίο κυκλοφόρησε από την εταιρεία:«Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς οι συγκεκριμένες συμφωνίες καταδεικνύουν την έμπρακτη εμπιστοσύνη από το τραπεζικό σύστημα στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ, εξασφαλίζοντας τη μακροπροθεσμοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων και τη συνολική μείωση του κόστους χρήματος».

Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις χρηματοοικονομικές ροές, το κεφάλαιο κίνησης και τα ίδια κεφάλαια  του Ομίλου, ώστε να παραμείνει προσηλωμένος στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης.

Όπως ενημερώνει το δελτίο Τύπου οι επιχειρησιακοί στόχοι της ΕΛΓΕΚΑ για το επόμενο διάστημα «εστιάζουν στην ενίσχυση της εμπορικής της θέσης, στην ισχυροποίηση των οικονομικών της μεγεθών, στη διεύρυνση των συνεργασιών και στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών».

Αντίστοιχα, η Διακίνησις θα συνεχίσει να εστιάζει στην περαιτέρω εδραίωση της στον χώρο των logistics, μέσω νέων υπηρεσιών και συνεργασιών.

You might also like