Εξωστρέφεια για την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας

Πιστοποίηση και προωθητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ιταλία

Η  πιστοποίηση των μονάδων των 21 μελών της ΕΛΟΠΥ, βάσει του ιδιωτικού Προτύπου Σχήματος Πιστοποίησης Fish from Greece που συνεπάγεται και τη σήμανση των προϊόντων τους με την κοινή υπογραφή “Fish from Greece”, σηματοδοτεί την επόμενη μέρα για την ΕΛΟΠΥ, με έμφαση στην εξωστρέφεια, τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και σε αυτή της Ιταλίας, που απορροφά μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών των επιχειρήσεων-μελών της.

 

To ιδιωτικό Πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης FishfromGreece, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas, παραδόθηκε στις αρχές Ιουνίου και μέρος των Μελών έχουν ήδη πιστοποιηθεί, ενώ τα υπόλοιπα είναι στη διαδικασία επιθεωρήσεων για την πιστοποίηση.

Το προωθητικό πρόγραμμα της ΕΛΟΠΥ, που υλοποιείται ήδη στην Ελλάδα και την Ιταλία, βασίζεται σε στρατηγική επικοινωνίας που έχει ως κεντρική ιδέα την έννοια της Διαφάνειας, συνδυάζοντας τα διάφανα νερά των ελληνικών θαλασσών, με τη διαφάνεια στις αρχές και τις πρακτικές των επιχειρήσεων – μελών της Οργάνωσης. Οι δράσεις που το αποτελούν, όπως για παράδειγμα οι επισκέψεις Ελλήνων και ξένων διαμορφωτών γνώμης σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε όλη την Ελλάδα, έχουν στόχο να αναδείξουν στην πράξη τη διαφάνεια που διέπει κάθε στάδιο της παραγωγής.

Η προώθηση συνίσταται στην ενημέρωση των καταναλωτών και των επαγγελματιών της εστίασης, σχετικά με το ότι το ελληνικό ψάρι αποτελεί μια εξαιρετικά ποιοτική, ασφαλή τροφή με μεγάλη διατροφική αξία, που παράγεται, με απόλυτη διαφάνεια, από έμπειρους παραγωγούς με τεχνογνωσία και προδιαγραφές υψηλού επιπέδου.

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Οργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2019,  έγινε απολογισμός των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα και καθορίστηκαν οι άξονες στους οποίους θα κινηθεί η ΕΛΟΠΥ την επόμενη 3ετία. Το πλάνο θα εστιαστεί σε ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα προώθησης, που θα περιλάβει σταδιακά και άλλες αγορές, στη δημιουργία κωδίκων Ορθής Πρακτικής και σε καινοτόμα προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας, που εστιάζουν στο ζωικό κεφάλαιο, τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Κάθε χρόνο η Ελλάδα παράγει 120.000 τόνους ψάρια από τα οποία μόλις 20.000 καταναλώνονται στην εγχώρια αγορά. Σχεδόν το 80% της παραγωγής εξάγεται σε πάνω από 30 χώρες και ο εξαγωγικός τζίρος ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ.

 

Η υδατοκαλλιέργεια σήμερα

Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας είναι από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους, αλλά και πιο καινοτόμους, κλάδους της ελληνικής οικονομίας εδώ και 35 χρόνια. H ελληνική παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού αντιπροσωπεύει σήμερα περισσότερο από το 60% της παραγωγής της Ε.Ε. και κοντά στο 30% της παραγωγής των Μεσογειακών ειδών, ενώ το ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκεται στη δεύτερη θέση των εξαγωγών της Ελλάδας σε αγροτικά προϊόντα, με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 700 εκ ευρώ.

H δραστηριότητα του κλάδου, όντας διασπαρμένη σε μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, επηρεάζει θετικά πολλές τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, αποκεντρώνοντας την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση και αποτελώντας έναυσμα για ευρύτερη ανάπτυξη των περιοχών όπου υλοποιείται. Η ανάπτυξη αυτή όχι μόνο δεν συγκρούεται, αλλά συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού απαιτεί σεβασμό της φύσης και ισορροπημένη χρήση των τοπικών πόρων.

Σύμφωνα με την ΕΛΟΠΥ η εξέλιξη της ιχθυοκαλλιέργειας, στην οποία η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, αποτρέπει την υπεραλίευση που απειλεί τις θάλασσές μας.

 

Αξίζει επιπλέον να επισημανθεί ότι στο σύνολό τους, οι εταιρείες-μέλη της ΕΛΟΠΥ διακρίνονται για τη συνέπεια και τη συνέχεια που τις χαρακτηρίζει στην υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας, οι οποίες ενισχύουν ακόμα περισσότερο τους δεσμούς μας με τις κοινότητες στις οποίες είμαστε επιχειρηματικά παρόντες.

Μεγαλύτερη κατανάλωση ψαριών φυσικά συνεπάγεται συνολική αναβάθμιση της διατροφής – όμως, η επιθυμητή όσο και υπαρκτή τάση για αύξηση της ψαροφαγίας οφείλει να συνδυάζεται με ανάλογη μέριμνα για μια βιώσιμη αλιεία σε παγκόσμια κλίμακα. Η εξέλιξη της Ιχθυοκαλλιέργειας, στην οποία η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, αποτρέπει την υπεραλίευση που απειλεί τις θάλασσές μας, διαμορφώνοντας συνθήκες για μια ανάπτυξη απολύτως βιώσιμη, που προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον.

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, έχει ξεκινήσει φιλόδοξο πρόγραμμα προβολής των προϊόντων των μελών της και σκοπεύει να συνεργαστεί με σεφ και Λέσχες Αρχιμαγείρων σε Ελλάδα κι εξωτερικό.

Ποια είναι η ΕΛ.Ο.Π.Υ.

Υποστηρίζοντας ενεργά την αειφόρο ανάπτυξη των Μελών της, η µη κερδοσκοπική Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας ιδρύθηκε το 2016 και αποτελείται σήμερα από 21 Μέλη, με μονάδες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αντιπροσωπεύοντας περίπου 80% της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, η ΕΛΟΠΥ αυτοχρηματοδοτείται µέσω απλού μηχανισμού εισφορών και προσφορών των Μελών της, στα οποία παρέχει πολλαπλά οφέλη όσον αφορά στη συνεργασία, την υποστήριξη, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την πρόοδο, την επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία µε τις αρχές και άλλα.  Αποστολή της EΛΟΠΥ είναι η εδραίωση της ελληνικής ταυτότητας και η ανάδειξη των αξιοσημείωτων χαρακτηριστικών και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των φρέσκων ελληνικών ψαριών, που αναπτύσσονται µε φροντίδα, εμπειρία και τεχνογνωσία στα ιχθυοτροφεία των Μελών, στην πεντακάθαρη ελληνική θάλασσα, σύμφωνα µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.


Πιστοποίηση  Fish From Greece

Η πιστοποιημένη και κατοχυρωμένη ονομασία FishFromGreece, είναι η ταυτότητα που χαρακτηρίζει όλα τα ελληνικά φρέσκα ψάρια που μεγαλώνουν µε φροντίδα, εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα στα ιχθυοτροφεία των Μελών της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Με εύκολο, διακριτικό, ευκολομνημόνευτο όνοµα και υιοθετώντας τις αποχρώσεις του γαλάζιου και του αστραφτερού λευκού, τα χρώματα της ελληνικής σημαίας και της ελληνικής θάλασσας, το ‘Fish From Greece’  αποτελεί σφραγίδα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τους αγοραστές και τους καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σήμανση των προϊόντων υποστηρίζεται από ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης της ΕΛΟΠΥ.

Στην κεντρική φωτογραφία προωθητική ενέργεια της ΕΛΟΠΥ με το φορτηγάκι-καντίνα του προτύπου Fish from Greece, στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Πρόσφερε λαχταριστά πιάτα με πρωταγωνιστές την τσιπούρα, το λαβράκι, το φαγκρί και τον κρανιό παραγωγής των εταιρειών-μελών της.

You might also like