Ο ΣΕΒΕΚ πιέζει για την αναγνώριση του Γύρου ως ΕΠΙΠ

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την πλευρά της Πολιτείας- δύο χρόνια τώρα...

Την άμεση διαβίβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του φακέλου για την αναγνώριση του Γύρου ως ΕΠΙΠ, ζητά με υπόμνημά του από την πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος [ΣΕΒΕΚ], επισημαίνοντας ότι και η συνέχεια της διαδικασίας αναγνώρισης σε κοινοτικό επίπεδο θα είναι δύσκολη και χρονοβόρα.

 

Ο ΣΕΒΕΚ ως η αρμόδια επαγγελματική οργάνωση που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις  παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, κατέθεσε από 29/11/2017 στο ΥπΑΑΤ, αίτηση με τις σχετικές προδιαγραφές του «Γύρος-Gyros», ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) προκειμένου:

  1. να αναδείξει την αυθεντικότητα της ελληνικής παραγωγής γύρου, όπως έχει κατοχυρωθεί από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην διεθνή αγορά,
  2. να καταγράψει τα χαρακτηριστικά, τον τρόπο παραγωγής, τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες του προϊόντος,
  3. να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τον γύρο ως παραδοσιακό προϊόν της Ελλάδος,
  4. να προασπίσει την εν λόγω κατηγορία προϊόντων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό κυρίως στις διεθνείς αγορές και παράλληλα να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών μας.

Ο Γύρος είναι ένα παραδοσιακό προϊόν, το οποίο έχει περιληφθεί στον ΚΤΠ (Κώδικα Τροφίμων και Ποτών) στην κατηγορία ‘Παρασκευάσματα από τεμάχια κρέατος‘, από χοίρο ή κοτόπουλο, όπου και περιγράφεται επακριβώς ο αυθεντικός τρόπος και η διαδικασία παρασκευής του (χωρίς  απαγορευμένα πρόσθετα, με περιορισμένη λιποπεριεκτικότητα κλπ).

Η κατοχύρωση αποτελούσε, επί δεκαετίες, θέση όλων των φορέων του τομέα, η μακροχρόνια δε καθυστέρηση επαυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας δεδικασμένου σε όσους παρατύπως κάνουν χρήση του ονόματος Γύρος, χωρίς την τήρηση των αυστηρών ελληνικών προδιαγραφών παρασκευής του.

You might also like