Ανάπτυξη 5% για την αγορά εξοπλισμού εστίασης έως το 2025

31,64 δισ. δολάρια η αξία του κλάδου το 2018- έρευνα της Grand View Research

Ανάπτυξη κατά 5% για την παγκόσμια αγορά εξοπλισμού υπηρεσιών τροφίμων εκτιμά για την επόμενη πενταετία έρευνα της Grand View Research, η οποία αποτίμησε το μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς στα 31,64 δισ. δολάρια το 2018.

 

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, παράγοντες όπως ο μεταβαλλόμενος τρόπος ζωής, η αυξημένη ζήτηση ψυκτικών προϊόντων, η αυξημένη δραστηριότητα εισαγωγών και εξαγωγών στον τομέα τροφίμων και ποτών και οι εξελισσόμενες τάσεις στην κατανάλωση συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του κλάδου εξοπλισμού εστίασης.

40% το μερίδιο του εξοπλισμού κουζίνας

Ηγέτιδα κατηγορία της συνολικής αγοράς αναμένεται να αποτελέσει αυτή του εξοπλισμού κουζίνας, κλάδος ο οποίος αντιπροσώπευε πάνω από το 39,8% του συνολικού μεριδίου το 2018. Η ψύξη του μέλλοντος είναι το δεύτερο κυρίαρχο ζήτημα της έρευνας.

Η κατηγορία επηρεάζεται θετικά από την αυξανόμενη ζήτηση για εμπορικές και βιομηχανικές κουζίνες. Οι αυστηροί κανονισμοί και η αυξανόμενη περιβαλλοντική ανησυχία σχετικά με τη χρήση ψυκτικών μέσων με αρνητικό αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη, αναμένεται να παράσχουν αρκετές ευκαιρίες ανάπτυξης στον εμπορικό εξοπλισμό ψύξης, σημειώνει η έρευνα.

Πώς επηρεάζει την αγορά εξοπλισμού η άνοδος των ταχυφαγείων Σύμφωνα με τον τελικό χρήστη, η αγορά διαιρείται σε εστιατόρια πλήρους εξυπηρέτησης και ταχείας εξυπηρέτησης. Το εστιατόριο πλήρους εξυπηρέτησης εκτιμάται ότι είναι το μεγαλύτερο τμήμα που παράγει έσοδα για τη βιομηχανία εξοπλισμού.

Ωστόσο, από το 2019 έως το 2025 η αγορά της ταχείας εστίασης αναμένεται να κινηθεί ανοδικά κατά 5,8%, αυξάνοντας τη ζήτηση του αντίστοιχου εξοπλισμού. Η Βόρεια Αμερική αναμένεται να είναι η βασική περιοχή για την ανάπτυξη της αγοράς, λόγω της υψηλής διείσδυσης των προϊόντων και της αυξανόμενης ανάγκης υιοθέτησης της τελευταίας τεχνολογίας. Να σημειωθεί ότι η περιοχή αντιπροσώπευε πάνω από το 30% του μεριδίου αγοράς το 2018 και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 4,7% έως το 2025.


Κεντρική φωτογραφία: www.pxfuel.comCreative Commons Zero – CC0

You might also like