COVID-19 | Αυτοψίες & χαράξεις σε όλη την Ελλάδα

Εστιάτορες συζητούν με δημοτικές αρχές και προχωρούν σε 'επιτόπου' χαράξεις χώρων τραπεζοκαθισμάτων- Σε αναμονή η υπογραφή της ΚΥΑ

Ξεκίνησαν σε όλη την Ελλάδα οι συζητήσεις των κατά τόπους θεσμικών φορέων της μαζικής εστίασης με τις δημοτικές αρχές προκειμένου σε κάθε περίπτωση να βρεθεί κοινός …τόπος, εδώ με την κυριολεκτική έννοια του όρου, για να εξυπηρετηθούν οι επαγγελματίες στην προσπάθειά τους να ξεκινήσουν και πάλι τα καταστήματά τους.

 

Αυτό που απασχολεί τους επιχειρηματίες της εστίασης είναι το γεγονός οτι δεν έχει υπογραφεί ακόμα σχετική ΚΥΑ που θα ρυθμίζει το θέμα και θα δίνει και στις δύο πλευρές τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Σε ορισμένους δήμους έχει δημιουργηθεί ειδική υπηρεσία η οποία εξετάζει επιμέρους αιτήματα καταστηματαρχών, σε μια προσπάθεια να εξυπηρετηθούν όσοι θέλουν ειδικές ρυθμίσεις για τραπεζοκαθίσματα.

Στην Πάτρα,  ο δραστήριος τοπικός επαγγελματικός φορέας ΣΚΕΑΝΑ πραγματοποίησε χθες συνάντηση με τον δήμο και τους αρμόδιους τομεάρχες. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει οτι “Ο Δήμος Πατρέων έδειξε για ακόμα μια φορά έντονη διάθεση συνεργασίας για παραχώρηση χώρων στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, όπου αυτό είναι εφικτό με εξασφαλισμένη φυσικά την απρόσκοπτη διέλευση των συνδημοτών μας, των ΑΜΕΑ αλλά και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως Πυροσβεστικά, ΕΚΑΒ κλπ. Παρ’ όλα αυτά η Κυβέρνηση για ακόμα μια φορά έχει καθυστερήσει την έκδοση της ΚΥΑ, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διαδικασία. Ο Δήμος Πατρέων είναι σε ετοιμότητα και με την έκδοση της ΚΥΑ θα δημοσιοποιηθούν όλα τα παραπάνω“.

Στα Ιωάννινα ο Δήμος Ιωαννιτών ξεκίνησε την προεργασία για την λειτουργία των καταστημάτων εστίασης με τους νέους όρους. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της ενημερωτικής σελίδας www.epiruspost.gr  η πρώτη αυτοψία έγινε από υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου παρουσία του Δημάρχου Μωυσή Ελισάφ και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Φώτη Βάββα (φωτο).

Ο δήμαρχος Ιωαννιτών Μωυσής Ελισάφ (δεύτερος από δεξιά) σε αυτοψία στο κέντρο της πόλης. Φωτο: www.epiruspost.gr

 

Στη Λάρισα, ο  Δήμος Λαρισαίων,  αναμένεται να αναλάβει το έργο του σχεδιασμού αλλά και τις επίβλεψης του τρόπου με τον οποίο θα αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα. Χθες μάλιστα κλιμάκιο του Δήμου Λαρισαίων, συναντήθηκε με επιχειρηματίες με τους οποίους συζήτησε το θέμα της χάραξη χώρων για τραπεζοκαθίσματα ενώ  αντιδήμαρχοι της πόλης περιδιάβηκαν τους δρόμους (Παπακυριαζή, Κούμα, Ασκληπιού κ.ά.) και τις πλατείες της πόλης (Πλατεία Ταχυδρομείου, πλατεία του Προφήτη Ηλία κ.ά.) κι έκαναν αυτοψία για να δουν με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθηθεί ο κλάδος της εστίασης.

Στην Καλαμάτα σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων  ο σύλλογος των εστιατόρων έχει ήδη υποβάλει προτάσεις για για πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις οδών, τόσο στο μεγάλο παραλιακό μέτωπο, όσο και στο ιστορικό κέντρο, ενώ ο δήμος έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας για να μελετήσει και να προτείνει αλλαγές για τους δημόσιους χώρους της πόλης.

Οι ρυθμίσεις για τα τραπεζοκαθίσματα 

Έως 31.12.2020, με απόφαση της αρμόδιας για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου υπηρεσίας του οικείου δήμου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης κοινόχρηστο χώρο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιουμένων της χρήσης αυτού. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως όχι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 β.δ.. Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω β.δ. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στο χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Υπό την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 β.δ., για τη χορήγηση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαμβάνεται υπόψη, ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ), βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 52907/2009 Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2621). Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων καθώς και οποιωνδήποτε κινητών κατασκευών σκίασης σε κοινόχρηστους χώρους, η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ) πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Δεν επιτρέπεται ο παραχωρημένος επιπρόσθετος χώρος που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα να επικαλύπτει τυχόν κατασκευασμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2621), οδηγό όδευσης τυφλών. Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Σε καμία περίπτωση οι προσωρινές διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%).

Με απόφαση δημάρχου είναι δυνατή η συγκρότηση συνεργείων ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τη λειτουργία των ΚΥΕ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης από τη χρήση μουσικής, αποτελούμενα από δημοτικούς υπαλλήλους και προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον λειτουργεί Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας στον οικείο δήμο. Ελεγκτικές αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών και Φορέων δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους του οικείου δήμου για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειμένων πάσης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου. Στο προσωπικό των συνεργείων της παραγράφου αυτής καταβάλλεται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των με την παρ. 1 παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση. Με μέριμνα του οικείου δήμου απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες.

Κατά το διάστημα προσωρινής διακοπής λειτουργίας ΚΥΕ για λόγους αναγόμενους σε παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν είναι δυνατή η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια τοποθεσία.

Ακολουθούν δύο παραδείγματα διάταξης τραπεζοκαθισμάτων και δύο παραδείγματα δυνατοτήτων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων

You might also like