Νέοι αυτοκόλλητοι ενδείκτες θερμοκρασίας-χρόνου Warmmark

Από τη Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε.

Η εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. παρουσιάζει τη νέα σειρά αυτοκόλλητων ενδείκτων θερμοκρασίας-χρόνου Warmmark.

 

Η διατήρηση της αλυσίδας ψύξης είναι κάτι δύσκολο που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων. Ο εξοπλισμός ψύξης ή οι διαδικασίες δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Η θερμοκρασία μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση και έτσι το προϊόν που διαχειρίζεστε, ενδέχεται να εκτεθεί σε συνθήκες κάθε άλλο παρά ιδανικές.

Οι ενδείκτες θερμοκρασίας – χρόνου WarmMark παρέχουν ένα οικονομικά αποδοτικό εργαλείο για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας της συσκευασίας σας. Πρόκειται για αυτοκόλλητους ενδείκτες μιας χρήσης που παρέχουν ακριβείς, μη αναστρέψιμες ενδείξεις θερμοκρασιακής απόκλισης.

Πως λειτουργεί

Ο αυτοκόλλητος ενδείκτης ενεργοποιείται αφαιρώντας την αυτοκόλλητη επένδυση που βρίσκεται στο πίσω μέρος. Θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ορατό σημείο για τον παραλήπτη και μπορεί να προσκολληθεί και απευθείας στο προϊόν ή να βρίσκεται μέσα στη συσκευασία.

Διατίθενται με ένα μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών από -18°C έως 37°C και βαθμονομημένη καταγραφή από λίγα λεπτά έκθεση σε μη επιθυμητή θερμοκρασία έως μερικές ημέρες.

Ενημερώνουν τους παραλήπτες για έκθεση σε συνθήκες θερμοκρασιών υψηλότερων των επιθυμητών και το σωρευτικό χρονικό διάστημα πάνω από το επιλεγμένο όριο θερμοκρασίας. Χωρίς αυτούς, μια παραβίαση της ψυχρής αλυσίδας μπορεί να περάσει απαρατήρητη με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ποιότητα του προϊόντος σας ή η φήμη και πελατεία της εταιρίας σας.

Είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για παρακολούθηση της ψυχρής αλυσίδας μέχρι το τελευταίο σημείο παράδοσης. Με τις πληροφορίες που συλλέγετε από τους ενδείκτες, μπορείτε να πάρετε καλύτερες αποφάσεις για το σύνολο της εφοδιαστικής ψυκτικής αλυσίδας σας.

www.vamvacas.gr

You might also like