Η P&G υιοθετεί «φυσικές λύσεις»

Με στόχο να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στο τέλος της δεκαετίας- Μείωση 50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου- 100% ανανεώσιμη ενέργεια για όλες τις παραγωγικές μονάδες έως το 2030  

Η Procter & Gamble ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από τις δραστηριότητές της, μέχρι το τέλος της δεκαετίας μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων για την προστασία, ενίσχυση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Η P&G υπερβαίνει τον στόχο που είχε θέσει για μείωση στο μισό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υιοθετώντας επιπρόσθετες ‘φυσικές λύσεις’ για την κλιματική αλλαγή. Οι προσπάθειες αυτές θα αντισταθμίσουν τις εναπομένουσες εκπομπές από τις δραστηριότητες της εταιρείας μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, επιτυγχάνοντας τελικά μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα. Η εταιρεία καλείται να αντισταθμίσει περίπου 30 εκατ. μετρικούς τόνους άνθρακα από το 2020 έως το 2030.

 

Η μείωση των εκπομπών ρύπων εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την P&G. Οι στόχοι της για τη δεκαετία προβλέπουν ήδη τη μείωση κατά 50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές της και την κάλυψη του 100% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές – στόχοι που από τη μέχρι σήμερα πορεία φαίνονται εφικτοί.

Η P&G συνεχίζει να εργάζεται πάνω σε λύσεις αιολικής, ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας προκειμένου να επιταχύνει ακόμη περισσότερο τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές. Όλες αυτές οι ενέργειες οι οποίες θα συνεχιστούν και μετά το 2030, ακολουθούν τις οδηγίες που υπαγορεύει η επιστημονική κοινότητα προκειμένου η P&G να συμβάλλει με τις απαιτούμενες δράσεις και στο βαθμό που της αναλογεί, στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ωστόσο, οι λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα, δεν επιτρέπουν την πλήρη εξάλειψη των εκπομπών ρύπων έως το 2030. Με τις περαιτέρω επενδύσεις της σε φυσικές λύσεις για την κλιματική αλλαγή, η P&G θα επιταχύνει τα αποτελέσματά της σε αυτό το διάστημα.

Κρίσιμος ορίζοντας δράσης

Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι παγκοσμίως δεν έχει σημειωθεί η απαιτούμενη πρόοδος στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστικής σημασίας για να περιορίσουμε την μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5°C. Εάν δεν καταφέρουμε να μειώσουμε τις εκπομπές πριν το τέλος της δεκαετίας, η επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Έως το 2050, οι εκπομπές άνθρακα πρέπει να μειωθούν σε μηδενικά ή σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Εάν δεν αναλάβουμε δράση τώρα, διακινδυνεύουμε την επίτευξη των στόχων της διεθνούς Συμφωνίας του Παρισιού και μαζί, το μέλλον των επόμενων γενεών.

«Βιώνουμε ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να δράσουμε άμεσα», δήλωσε ο David Taylor, Chairman, President και CEO της P&G. «Μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και επενδύοντας σε φυσικές λύσεις για την κλιματική αλλαγή, θα επιτύχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για τη δεκαετία σε όλες τις δραστηριότητές μας και θα συμβάλουμε στην προστασία των ευάλωτων οικοσυστημάτων και τοπικών κοινωνιών ανά τον κόσμο».

 Φυσικές λύσεις’ 

Η P&G θα συνεργαστεί με τις οργανώσεις Conservation International και WWF, προκειμένου να εντοπίσει και να χρηματοδοτήσει δράσεις για την προστασία, ενίσχυση και αποκατάσταση ιδιαίτερα σημαντικών οικοσυστημάτων, όπως είναι τα δάση, οι υγροβιότοποι, οι εκτάσεις χαμηλής βλάστησης και τα έλη.

Εκτός από την απορρόφηση των αερίων του άνθρακα, ένα σημαντικό στοιχείο των «φυσικών λύσεων» είναι η δυνατότητα να εξασφαλίσουν σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη τα οποία όχι μόνο θα προστατέψουν τη φύση αλλά θα βελτιώσουν τη ζωή των τοπικών κοινωνιών. Η P&G θα επιδιώξει να εντοπίσει, να μετρήσει και να αναδείξει τα παράλληλα οφέλη που προκύπτουν από αυτή την επένδυση της εταιρείας.

Η P&G ανακοίνωσε ήδη τις αρχικές δράσεις του προγράμματος ‘φυσικών λύσεων’. Συγκεκριμένα:

  • Προστασία του Palawan των Φιλιππινών, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Conservation International Με στόχο την Προστασία, Βελτίωση και αποκατάσταση των μαγκρόβιων δασών και των πολύτιμων οικοσυστημάτων του Palawan. Το Palawan είναι η τέταρτη πιο «αναντικατάστατη» περιοχή του κόσμου, καθώς διαθέτει μοναδικά και απειλούμενα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
  • Σχέδιο για την Αποκατάσταση του Δάσους του Ατλαντικού, σε συνεργασία με την WWF Στο Δάσος του Ατλαντικού στην ανατολική ακτή της Βραζιλίας, γίνεται προετοιμασία για την αποκατάσταση του δασικού τοπίου, με σημαντικές θετικές συνέπειες στη βιοποικιλότητα και τους υδάτινους πόρους, και με παράλληλα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες.
  • Evergreen Alliance, σε συνεργασία με το ίδρυμα Arbor Day FoundationΣύμπραξη επιχειρήσεων, κοινοτήτων και πολιτών, με στόχο να προστατευθούν απαραίτητα για τη ζωή στοιχεία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Περιλαμβάνεται δεντροφύτευση στη Βόρεια Καλιφόρνια για την αποκατάσταση περιοχών που καταστράφηκαν από πυρκαγιές και ενίσχυση των δασών στη Γερμανία.
You might also like