Το ‘Covid Shield’ της TUV Austria

Επιχειρησιακή Συνέχεια ή …Επανεκκίνηση   

Η λαϊκή ρήση «Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός» πράγματι αποτυπώνει ανάγλυφα τη σημαντικότητα της ορθής προετοιμασίας για το ξεκίνημα. Αρκεί όμως αυτό στον επιχειρηματικό κόσμο; Το πραγματικό στοίχημα μάλλον είναι η συνέχεια και η αντοχή στον σκληρό μαραθώνιο της καθημερινότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η πανδημία του COVID-19 ήρθε, δυστυχώς να θυμίσει με σκληρό τρόπο, ότι η υποδομή και συστημική προσέγγιση της διοίκησης και οργάνωσης μιας επιχείρησης αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την συνέχεια.
Κείμενο: Χαράλαμπος Αγγελούδης *

 

Το Covid Shield και οι απαιτήσεις αφενός μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για τις επιχειρήσεις, για την άμεση προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες όπως αυτές πλέον διαμορφώνονται. Αφετέρου το Covid Shield Certificate παρέχει ένα αξιόπιστο και αναγνωρίσιμο επικοινωνιακό εργαλείο ώστε το μήνυμα της προσπάθειας των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού να γίνεται οργανωμένα και συστηματικά.

Το σκεπτικό του Covid Shield

Η σκέψη για το ξεκίνημα  της γενικής προσέγγισης “Cover Shield Culture Certification”  ήταν η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, σε δύο βασικούς άξονες:

  1. Η αφομοίωση των κανόνων και των κατευθυντήριων γραμμών, όπως ορίζονται από την επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές υγείας, μέσα στο ζωντανό οργανισμό και το διοικητικό μοντέλο μιας επιχείρησης.
  2. Η δημιουργία ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού μέσου επικοινωνίας προς τους πελάτες της επιχείρησης, ότι η επιχείρηση ενσυνείδητα και συστηματικά εφαρμόζει όλους τους κανόνες.

Το Covid Shield ως το πρώτο σχήμα πιστοποίησης αυτής της προσέγγισης, σχετίζεται με τη συγκυρία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πανδημίας του COVID-19

Τι κάνει το Covid Shield για τις επιχειρήσεις

Α. Παρέχει τον οδικό χάρτη για την προσέγγιση των απαιτήσεων του ΕΟΔΥ και όλων των διεθνών οργανισμών, για την ανάλυση και την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.

Β. Δίνει αξιοπιστία αλλά και αυτοπεποίθηση στις επιχειρήσεις, στην πολύ δύσκολη προσπάθεια να προσεγγίσουν και να επαναφέρουν τους πελάτες τους. Ενισχύει την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους, μέσα από την Πιστοποίηση.

Γ. Μεταφέρει ένα μήνυμα αξιοπιστίας με ένα ελεγχόμενο, στοχευμένο και αναγνωρίσιμο τρόπο, μέσω του σήματος “CovidShield”.

Τι πετυχαίνει το Covid Shield

Η συστηματική προσέγγιση στην καθημερινή λειτουργία, σε συνδυασμό με την συστηματική και περιοδική επιθεώρηση από ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος (Φορέας Πιστοποίησης), δημιουργεί ασπίδα προστασίας της επιχείρησης, ώστε να βρίσκεται σε εγρήγορση και να παρακολουθεί την εφαρμογή, έχοντας συνεχώς στη διάθεσή της τα απαραίτητα μέσα.

Το πιο σημαντικό – σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας – είναι η αποφυγή της χαλάρωσης των μέτρων, στο βωμό της απαιτητικής καθημερινότητας. Με λίγα λόγια ισχύει ακριβώς ότι στα Συστήματα Διαχείρισης, που πιστοποιούνται από τους Οργανισμούς Πιστοποίησης.

Τα πλεονεκτήματα του Covid Shield

Διαφάνεια. Το Σχήμα Πιστοποίησης “CovidShield” είναι στη διάθεση όλων στην ιστοσελίδα του Οργανισμούμας.

Β. Λειτουργία. Παρέχει το πλαίσιο για την οργανωμένη και συστηματική αφομοίωση των επίσημων Υγειονομικών Πρωτοκόλλων προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης

Επικοινωνία. Προσδίδει προστιθέμενη αξία στο μήνυμα και στον ισχυρισμό της πιστοποιημένης επιχείρησης για την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Εμείς στην TÜV Austria την ευχή «Καλή Συνέχεια» την μετατρέπουμε σε τεκμηριωμένη Συνθήκη.

Δείτε το σχήμα πιστοποίησης Covid Shield: (https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/pistopiisi-covid-shield/)


Ο Χαράλαμπος Αγγελούδης είναι σήμερα Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής TÜV Austria Hellas. Έχει σπουδάσει χημικός και είναι κάτοχος MSc στην τεχνολογία και τη διασφάλιση ποιότητας στα τρόφιμα. Έχει εργαστεί σε κορυφαίες εταιρείες όπως η Ελαΐς, η Sea Farm Ionian και η TÜV Hellas (TUV Nord) αλλά και ως σύμβουλος σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε εταιρίες φαρμάκων, τροφίμων κ.ά.  Στην TÜV Austria Group είναι Technical Director of Certification & Training.

You might also like