Νέοι στόχοι για την ΠΕΝΕΚΖΖΩ

Εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, βιωσιμότητα και ανάπτυξη

Τη νέα της ταυτότητα και το όραμά της για μια δυναμική εκπροσώπηση των επαγγελματιών του κλάδου της εμπορίας κρέατος, παρουσίασε η Πανελλήνια Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων στη δεύτερη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου.

 

«Στην πρώτη μας συνεδρίαση»-τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων, Γιάννης Φασουλάς «καθορίσαμε τους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθούμε και πλέον προχωράμε σηματοδοτώντας την έναρξη ενός δημιουργικού κύκλου δράσης με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών στον κλάδο της εμπορίας κρέατος. Με τη νέα μας ταυτότητα καθίσταται σαφής η κύρια αποστολή της ΠΕΝΕΚΖΖΩ που συνοψίζεται στο τρίπτυχο Εύρυθμη Λειτουργία Αγοράς – Βιωσιμότητα – Ανάπτυξη».

Στους άμεσους στόχους της ΠΕΝΕΚΖΖΩ -όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΚΖΖΩ- είναι να καταγραφούν τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο της εμπορίας του κρέατος και να προτείνει ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις που σε συνεργασία με τις άλλες ενώσεις του χώρου, θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον τομέα του κρέατος.

Ένα ζήτημα που αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων, είναι η εισφορά υπέρ ΕΛΓΟ που σήμερα ορίζεται στο 2 τοις χιλίοις, με τις εισηγήσεις των μελών να κινούνται στην κατεύθυνση μιας πρότασης για αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αποδίδεται σήμερα.


Το  διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΝΕΚΖΖΩ αποφάσισε να συνταχθεί πρόταση προς την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας μείωση της εισφοράς η οποία θα διαχέεται στο σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου και θα έχει πραγματικά ανταποδοτικό χαρακτήρα.


Ψηλά στην ατζέντα των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΠΕΝΕΚΖΖΩ μπήκε το ζήτημα της έλλειψης των κτηνιάτρων στα σφαγεία της χώρας, με τα μέλη της Ένωσης να υπογραμμίζουν την άμεση ανάγκη στελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας και την ενίσχυση του αριθμού των κτηνιάτρων στα σφαγεία. Αυτό συνιστά προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων εμπορίας κρέατος. Η έλλειψη μάλιστα κτηνιάτρων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στη διακίνηση ζώντων ζώων.

Η ΠΕΝΕΚΖΖΩ ήδη βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας μιας σειράς προτάσεων για τη διακίνηση των ζώντων ζώων που γεννιούνται στην Ελλάδα με στόχο τη θέσπιση κανόνων ορθής λειτουργίας της αγοράς στην εμπορία οι οποίες και θα υποβληθούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιάννης Φασουλάς, «η έλλειψη κτηνιάτρων στα σφαγεία για την απαιτούμενη πιστοποίηση της υγείας των ζώων σε συνδυασμό με τον ισχύοντα κανονισμό που διαμορφώθηκε προ δεκαετιών καλύπτοντας ανάγκες άλλων εποχών, εμποδίζει τη διακίνηση των ζώντων ζώων σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι κτηνοτρόφοι να αδυνατούν να απευθυνθούν στους εμπόρους και παχυντές, οι οποίοι με τη σειρά τους στρέφονται αναγκαστικά στις εισαγωγές».

Συζητήθηκε επίσης, η αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης της κρεοπαραγωγικής αιγοπροβατοτροφίας ως νέου παραγωγικού κλάδου στη χώρα και οι προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί η αυξημένη εγχώρια ζήτηση για κρέας στην εστίαση.

Ακόμα, ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η δυνατότητα που υπάρχει μέσω της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για επιδίωξη διεπαγγελματικών συμφωνιών, η συμμετοχή στη διαμόρφωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2021-2027 και η θεσμοθέτηση ενός αγροτικού Erasmus.

«Είμαστε στη διάθεση των μελών μας για να ακούσουμε τα προβλήματά τους και να εργαστούμε για την εξεύρεση λύσης, βρισκόμαστε μαζί τους σε ανοιχτή γραμμή σύγχρονης και αμφίδρομης επικοινωνίας και ενημέρωσης» τόνισε ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΚΖΖΩ Γιάννης Φασουλάς.

You might also like