Συμφώνησε για την πώληση της Vivartia η MIG

Περνάει έναντι 160 εκατ. ευρώ στην CVC Capital Partners- Χρέη ύψους 425 εκατ. ευρώ

Το διοικητικό συμβούλιο της Marfin συμφώνησε στο να υπογραφεί συμφωνία πώλησης της Vivartia έναντι μόλις 160 εκατ. ευρώ στην CVC Capital Partners η οποία όμως καλείται πλέον να διαχειριστεί και τον υπέρογκο δανεισμό του ομίλου τροφίμων- εστιατορίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MIG η συνολική αποτίμηση της Vivartia φτάνει τα 600 εκατ. ευρώ.

 

Τέλος εποχής για τον μεγάλο όμιλο της Vivartia στον οποίο ανήκουν κορυφαίες εστιατορικές επιχειρήσεις όπως τα Goody’s Burger House και η αλυσίδα Flocafe, και αρχή μιας νέας υπό νέα ιδιοκτησία. Η ανακοίνωση του μητρικού ομίλου ακολουθεί.

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή (30/11) έκτακτη συνεδρίαση του αξιολόγησε την δεσμευτική προσφορά των επενδυτικών κεφαλαίων της «CVC Capital Partners» για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». Αφού έλαβε υπόψιν την θετική εισήγηση του χρηματοοικονομικού συμβούλου «N.M. Rothschild & Sons Limited» και επιπροσθέτως την έκθεση της «Ernst & Young Business Advisory Solutions S.A.» για το δίκαιο και εύλογο του προσφερθέντος τιμήματος, και συζήτησε αναλυτικά τους όρους της συμφωνίας και τα λοιπά δεδομένα, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την προσφορά της CVC και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών της VIVARTIA.

Υπενθυμίζεται ότι το προσφερθέν τίμημα για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της VIVARTIA ανέρχεται στο ποσό των 175.000.000 ευρώ, από το οποίο το τίμημα που αναλογεί στο ποσοστό 92,08% του μετοχικού κεφαλαίου της VIVARTIA κυριότητος της MIG ανέρχεται στο ποσό των 161.135.640,74 ευρώ και θα καταβληθεί ολοσχερώς κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η αγοράστρια αναλαμβάνει το σύνολο του δανεισμού της VIVARTIA, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 425 εκατ. ευρώ περίπου ανεβάζοντας τη συνολική αποτίμηση της εταιρίας άνω των 600 εκατ. ευρώ Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της MIG και την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού.

Η MIG ανακοινώνει, περαιτέρω, την επίτευξη κατ’ αρχήν συμφωνίας με την δανείστρια της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, υπό την αίρεση τελικών εγκρίσεων των αρμόδιων επιτροπών της Τράπεζας, για την παράταση του χρόνου αποπληρωμής του υπολειπόμενου δανεισμού της κατά 3 έτη, με δικαίωμα επέκτασης για 1 επιπλέον έτος, με μειωμένο επιτόκιο ανερχόμενο σε 3% (από το οποίο 1% θα καταβάλλεται μετρητοίς και το υπόλοιπο θα κεφαλαιοποιείται).

You might also like