Η ΠΟΕΣΕ στο υπουργείο Εσωτερικών

Συνάντηση Καββαθά με Πέτσα για τη μεγάλη ατζέντα της εστίασης

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και του Προέδρου της ΠΟΕΣΕ Γιώργου Καββαθά όπου ο εκπρόσωπος των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης έθεσε για μια ακόμα φορά και εν όψει του επικείμενου ‘ανοίγματος’ του κλάδο στο προσεχές μέλλον, μια σειρά από ζητήματα καίριας σημασίας.

 

Συζητήθηκαν:

  1. Απαλλαγές από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων καθώς και καθαριότητας-φωτισμού των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας (Π.Ν.Π. της 20.3.2020 και Ν.4683/10.4.2020 αρ.37) να ισχύουν υποχρεωτικά και αναδρομικά από την 20.3.2020 και έως την οριστική λήξη των περιοριστικών μέτρων, χωρίς ανάγκη σχετικής απόφασης των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά με απόφαση της Υπηρεσίας των Δήμων, κατόπιν αίτησης των επιχειρήσεων.
  2. Επαναφορά της αρχικώς κατατεθείσας ρύθμισης όλων των οφειλών προς τους ΟΤΑ σε 120 δόσεις, η οποία τελικώς τροποποιήθηκε προς το δυσμενέστερο (αρ.165 επ. Ν.4764/23.12.2020).
  3. Μείωση των ενοικίων των ακινήτων που εκμισθώνουν οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, αλλά και άλλοι φορείς του Δημόσιου τομέα, στενού και ευρύτερου, όπως ήδη συμβαίνει με τις μισθώσεις με εκμισθωτή ιδιώτη.
  4. Οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν ολοκληρώσει την δραστηριότητα τους και «έχουν κλείσει» με διαγραφή από το TAXIS κλπ. να πληρώσουν τυχόν οφειλές τους προς τους ΟΤΑ σε ποσοστό 30% του κεφαλαίου, όπως και παλαιότερα έχει συμβεί.
  5. Εκ νέου τροποποίηση του αρ.55 ν.4483/31.7.2017, με το οποίο αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός έτους.
  6. Διετή παράταση των μισθώσεων των κυλικείων με ειδική μέριμνα για όσους μισθωτές ευρίσκονται σε προσυνταξιοδοτική περίοδο.
  7. Αναθεώρηση των διατάξεων του τέλους επί των ακαθαρίστων (Ν. 2539/97 όπως ισχύει) για τα Κέντρα Διασκέδασης και Νυχτερινά Κέντρα 5% να ορίζεται σε ποσοστό ΜΕΧΡΙ 5% μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
  8. Να παρασχεθεί λόγω των συνθηκών το δικαίωμα στις επιχειρήσεις που στεγάζονται-μισθώνουν ακίνητα α) του Ελληνικού Δημοσίου, β) ΝΠΔΔ, γ) ΟΤΑ και Ν.Π. αυτών και δ) Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων να παρατείνουν τη διάρκεια των μισθώσεων έως 10 έτη, εφόσον βεβαίως είναι συνεπείς στις μισθωτικές υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΣΕ, ο  Υπουργός ήταν θετικός στις θέσεις-προτάσεις της ΠΟΕΣΕ και δήλωσε ότι αντιλαμβανόμενος το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, αναμένονται δράσεις για την κάλυψη των επαγγελματιών του κλάδου της εστίασης, ανανεώνοντας τη συνάντηση για τις αρχές Φεβρουαρίου.

You might also like