Εμπορικό έλλειμμα: διευρύνθηκε περεταίρω τη διετία 2018-19

Επεξεργασμένα στοιχεία εισαγωγών- εξαγωγών/ Περιφέρεια για τη διετία 2018-2019 από τον ΣΕΒΕ- Υποχωρεί η Κρήτη, πρώτη και πανίσχυρη η Αττική

Σημαντική απόκλιση των περιφερειακών ανισοτήτων καταγράφηκε στο διάστημα 2018-2019 σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ με τίτλο «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια».

 

Το 2019 οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,0%, δηλαδή 318,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2018 και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 33,4 δισ. ευρώ .Παράλληλα, βελτιώθηκε η εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές αγαθών ως % ΑΕΠ) της χώρας καθώς από 17,9% το 2018 ανήλθε σε 18,2% το 2019.

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και οι εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 54,2 δισ. ευρώ,  αυξημένες κατά 2,7%, δηλαδή 1,4 δισ. ευρώ συγκριτικά με το 2018, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να διευρυνθεί περαιτέρω και από 19,7 δισ. ευρώ το 2018 να διαμορφωθεί σε 20,8 δισ. ευρώ το 2019. Παρά το ρεκόρ που καταγράφηκε το 2019, έντονη ανησυχία προκύπτει από το γεγονός ότι οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Αττικής και Θεσσαλίας ήταν οι μοναδικές των οποίων οι εξαγωγές αυξήθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες κατέγραψαν μείωση αυξάνοντας έτσι τις περιφερειακές ανισότητες, ιδιαίτερα με τις περιφέρειες που έχουν χαμηλότερες εξαγωγικές επιδόσεις.


Ο ΣΕΒΕ επεξεργάστηκε και ανέλυσε τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών που πραγματοποιούν οι 13 Περιφέρειες και οι 52 περιφερειακές ενότητες. Η μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε Περιφέρειας, αναλύει τις χώρες με τις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές, ενώ εντοπίζει τα αδύναμα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. 


Το μεγαλύτερο μερίδιο στις ελληνικές εξαγωγές διατήρησε και το 2019 η Περιφέρεια Αττικής με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται σε 53,4%. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση των ελληνικών εξαγωγών ξεπερνώντας την περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών στο διάστημα 2018-2019, η οποία ανήλθε σε 7,6%. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξάγει το 15,7% των ελληνικών προϊόντων, ενώ αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή το ποσοστό αυξάνεται σε 19,5%. Σημαντική μείωση (13,8%) κατέγραψαν οι εξαγωγές της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο διάστημα 2018-2019, με αποτέλεσμα να πέσει στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας. Τα πετρελαιοειδή παρέμειναν ο σημαντικότερος κλάδος σε ποσοστό 84,0%, ενώ η Τουρκία αποτέλεσε τον σημαντικότερο εξαγωγικό προορισμό (20,6% μερίδιο).

Μείωση κατέγραψαν και οι εξαγωγές της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς από 679,8 εκατ. ευρώ το 2018, διαμορφώθηκαν σε 633,2 εκατ. ευρώ το 2019, παρά τη θετική πορεία που είχαν οι εξαγωγές στο διάστημα 2016-2018.  Έντονη ανησυχία προκύπτει από την εξαγωγική επίδοση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι εξαγωγές της οποίας μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο έτος και ανήλθαν σε 309,4 εκατ. ευρώ το 2019.

Σε κλαδικό επίπεδο, τα  τρόφιμα καλύπτουν ποσοστό  ποσοστό 15,5% των εξαγωγών  με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο (30,5%) και την Περιφέρεια Θεσσαλίας (13,3%) να ακολουθεί. Σε ό,τι αφορά στους προορισμούς των ελληνικών προϊόντων, η Ιταλία (μερίδιο 10,9%) και η Γερμανία (μερίδιο 6,7%) παρέμειναν στις δύο πρώτες θέσεις, ενώ ακολουθούν η Τουρκία (μερίδιο 5,9%), η Κύπρος (μερίδιο 5,7%) και η Βουλγαρία (μερίδιο 4,7%).

You might also like