Η Μέγας Γύρος λαμβάνει επενδυτικά κεφάλαια ύψους 4 εκατ. ευρώ

Από το επενδυτικό κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών Elikonos 2 SCA SICAR

Η Μέγας Γύρος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της επένδυσης ύψους τεσσάρων εκατ. ευρώ από το επενδυτικό κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών Elikonos 2 SCA SICAR και την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής. Η επένδυση αυτή θα συνδράμει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά αλλά και σε άλλες επιλεγμένες αγορές ανά τον κόσμο.

 

Το Elikonos 2 S.C.A. SICAR αντλεί τα κεφάλαιά του από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών EquiFund, το οποίο συνιστά μια επενδυτική πλατφόρμα του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και άλλους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Το Elikonos 2 SCA SICAR διαθέτει συνολικά κεφάλαια 85 εκατ. ευρώ και έχει στόχο την χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων Ελληνικών επιχειρήσεων.

Το Equifund χρηματοδοτείται από το Ελληνικό «Ταμείο Συμμετοχών» (Greek ESIF Fund of Funds TAESYM) από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund)/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Operational Programme EPANEK), το EIF και Θεσμικούς επενδυτές, και έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την δημιουργία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς.

Η Μέγας Γύρος είναι η μεγαλύτερη παραγωγός προϊόντων γύρου στην Ελλάδα. Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος) και στις ΗΠΑ (New Jersey) και απασχολεί 225 άτομα. Παράγει περίπου 80 κωδικούς προϊόντων με πρόσφατη καινοτομία τα προϊόντα χωρίς κρέας (meatless), στοχεύοντας και στην χορτοφαγική αγορά. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι διαθέσιμα σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή και η διανομή τους γίνεται σε εστιατόρια/ψητοπωλεία αλλά και από πολυκαταστήματα τροφίμων.

You might also like