Δημοφιλής η Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης

15.500 τα ενταγμένα έργα στην εστίαση- Η δαπάνη ξεπέρασε τα 150 εκατ. ευρώ

Δημοφιλή αποδεικνύονται τα προγράμματα για τη στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού και τα επίσημα αποτελέσματα από το Υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων πιστοποιούν αυτό το ενδιαφέρον.

 

Από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων έγινε γνωστό ότι κατά την πέμπτη τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» εντάσσονται συμπληρωματικά 5.615 αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 51.526.019 ευρώ.

Με την παρούσα τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 15.499. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 150.356.241 ευρώ και στον επίσημο πίνακα του υπουργείου που ακολουθεί αποτυπώνεται η μέχρι αυτή τη στιγμή εξέλιξη της Δράσης.

You might also like