Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: ‘Ανθεκτικό’ πρώτο εξάμηνο του 2021

Βελτιωμένα λειτουργικά περιθώρια κέρδους

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, όπου η αγορά σταδιακά άρχισε να επανέρχεται στα προ-πανδημίας επίπεδα, πέτυχε σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα κι απέδειξε τις αντοχές του στην πρωτοφανή κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού.

 

Σε επίπεδο πωλήσεων, ο  ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 επέδειξε ανθεκτικότητα και διαμορφώθηκε στα € 90,4 εκατ. έναντι € 92,2 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2020, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση της τάξης του -1,9%, ως συνέπεια της οριοθετημένης πλέον ζήτησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες της αγοράς λιανικού εμπορίου τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, η οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από τη θετική πορεία που συνεχίζει να καταγράφει ο τομέας των logistics.

Μέσα στην τρέχουσα περίοδο που οι προκλήσεις παραμένουν και τα καταναλωτικά πρότυπα συνεχίζουν να αλλάζουν, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διαθέτει την αναγκαία ρευστότητα προκειμένου να υποστηρίξει ευκαιρίες ανάπτυξης, να αξιοποιήσει συνέργειες και να ενισχύσει εν γένει την εμπορική θέση του στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Σε αυτήν την κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλλει και η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στα τέλη Ιουλίου του 2021, μέσω της οποίας ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ άντλησε συνολικά κεφάλαια ύψους € 10,9 εκατ., τα οποία θα συμβάλλουν στη θωράκιση των χρηματοοικονομικών του μεγεθών και στη σημαντική ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του.

Το επόμενο διάστημα οι προκλήσεις παραμένουν ισχυρές λόγω της συνεχούς αβεβαιότητας στην εγχώρια αγορά, της συνέχισης της πανδημίας και του διεθνούς φαινομένου των ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες, ενέργεια και μεταφορικά κόστη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ εκτιμά ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία, καθώς έχει τοποθετηθεί στρατηγικά στους κλάδους δραστηριοποίησής του και έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια τα προηγούμενα χρόνια σε μακροχρόνιες συνεργασίες, τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο υλικό εξοπλισμό.

You might also like