Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια: πωλήσεις 546 εκατ. ευρώ

Επενδύσεις και προβληματισμός για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας

Αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης που γεννά η διαρκής αύξηση της ζήτησης ελληνικών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και προβληματισμός για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις του κλάδου, είναι τα βασικά συμπεράσματα της 7ης Ετήσιας Έκθεσης Υδατοκαλλιέργειας που εκδόθηκε φέτος από την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ).

 

Η Ετήσια Έκθεση παρουσιάζει τις εξελίξεις του κλάδου για την προηγούμενη χρονιά σχετικά με τα παραγωγικά και οικονομικά στοιχεία, τις επενδύσεις, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος αλλά και τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη των  τοπικών κοινωνιών. Η φετινή έκδοση έχει εμπλουτιστεί με επιπλέον στοιχεία σχετικά με την περιβαλλοντική αειφορία και την κοινωνική ευθύνη του κλάδου.

Η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού το 2020 ανήλθε σε 117.000 τόνους, αξίας 546,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 3% ως προς τον όγκο αλλά παραμένοντας σταθερή ως προς την αξία πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 2021 δείχνει πως ο κλάδος θα επανέλθει στα προ της πανδημίας επίπεδα και θα κλείσει με αύξηση της παραγωγής περίπου στο 3%.

Όσον αφορά τις εξαγωγές, το 2020, αυξήθηκαν κατά 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σχεδόν σε 92.000 τόνους, αξίας 427 εκατ. ευρώ. Το 79% της παραγωγής εξάχθηκε σε 40 χώρες διεθνώς, ενώ το υπόλοιπο 21% εκτιμάται πως διατέθηκε στην εγχώρια αγορά.


Κυριότερες αγορές για το ελληνικό ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας παραμένουν για άλλη μία χρονιά  η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία, καθώς και οι τρείς χώρες μαζί απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής (56% το 2020).


Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε στις μεταφορές το κλείσιμο των συνόρων, το δίκτυο διανομής του κλάδου λειτούργησε αποτελεσματικά προμηθεύοντας σταθερά όλες τις αγορές. Διευκρινίζεται ωστόσο πως η αύξηση των εξαγωγών σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής αδράνειας οφείλεται μεταξύ άλλων και στον διπλασιασμό των εξαγωγών προς την Ισπανία, η οποία έχασε σημαντικό μέρος της εγχώριας παραγωγής της λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στις αρχές του 2020.

You might also like